Pismo do Ministra Zdrowia odnośnie składki zdrowotnej

Rząd, Władze lokalne, Akty prawne
admin
Site Admin
Posty: 865
Rejestracja: pn mar 29, 2004 2:05 pm
Kontakt:

Pismo do Ministra Zdrowia odnośnie składki zdrowotnej

Post autor: admin » śr gru 29, 2004 10:11 am

<p align=right>Warszawa, 29 listopada 2004 r.

Pan Marek Balicki
Minister Zdrowia
</p>


Szanowny Panie Ministrze!

W art. 82 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27.08.2004 r (Dz. U. z 2004 r. nr 210, póz. 2135) zapisano między innymi, iż:
(pkt.l) w przypadku gdy ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 66 ust. l, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego z tych tytułów odrębnie. (pktA) jeżeli ubezpieczony prowadzący działalność pozarolniczą uzyskuje przychody z więcej niż jednej spółki w ramach tego samego rodzaju działalności, o której mowa w ust. 5 pkt. 1-5, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest odrębnie od każdej prowadzonej spółki.

Zapisy ustawy weszły w życie z dniem l października 2004 r. Po raz pierwszy obowiązek zapłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne wg zasad ustawy nastąpił najpóźniej do ł 5 listopada 2004 r. Z art. 82 ustawy wynika, że wprowadza się nierówne traktowanie obywateli w przypadku płacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne ze środków publicznych w stosunku do obywateli płacących składki ze środków prywatnych. Wprowadzenie ustawowych zapisów dotyczących płacenia przez obywateli wielokrotnie składki na ubezpieczenie zdrowotne, jest nakładaniem kolejnych obciążeń podatkowo-fiskalnych.

Powstaje sytuacja, w której wiele osób w kraju będzie musiało opłacać wielokrotnie podatek od tej samej czynności w zamian otrzymując tylko jedno świadczenie opieki zdrowotnej. Jest to niesprawiedliwe, powiększa pozapłacowe koszty pracy, ograniczy rozwój przedsiębiorczości, a tym samym zmniejszy szansę zatrudniania nowych pracowników.

Dlatego zwracamy się do Pana Ministra z zapytaniem, czy płacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne przez tę samą osobę fizyczną wielokrotnie nie stanowi naruszenia zasad Konstytucji RP?

Podobne wątpliwości co do ich konstytucyjności budzą również zapisy z pkt.6 i pkt.7 art. 82-ego omawianej ustawy. Po pierwsze dają wątpliwy &#8222;przywilej" pierwszeństwa w opłacaniu składki środkom pozabudżetowym (czyt. prywatnym) przed budżetowymi, w przypadku zbiegu różnych tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Po drugie, nawet w przypadku występowania wielu tytułów do opłacania składki wyłącznie ze środków budżetowych ograniczają ilość tych zobowiązań tylko do jednego. Prosimy p. Ministra o zajęcie stanowiska również w tej materii.

<p align=right>
Józef Krzyworzeka, Andrzej Czerwiński
Aleksander Grad, Paweł Gras
Tadeusz Parchański, Tomasz Szczypiński
</p>

ODPOWIEDZ