Pieniądze z Unii na twój pierwszy biznes

Produkt regionalny, obwarzanek, środki unijne, prawo unijne
admin
Site Admin
Posty: 865
Rejestracja: pn mar 29, 2004 2:05 pm
Kontakt:

Pieniądze z Unii na twój pierwszy biznes

Post autor: admin » czw sty 20, 2005 9:58 am

Zakładasz własną firmę? Dopiero zaczynasz działać na rynku? Wreszcie jest unijny fundusz, który ma pieniądze także dla ciebie. Ten nietypowy program pomocowy Unii Europejskiej działa dopiero od kilku tygodni, ale za to w całej Polsce i ze sporym rozmachem

Mowa oczywiście o programie "Mikroprzedsiębiorstwa", który ma w budżecie ponad 75 mln euro.

Firma, która chce się ubiegać o te pieniądze, nie może zatrudniać (średniorocznie) więcej niż dziesięciu osób i osiągać rocznego obrotu większego niż równowartość 2 mln euro. Dotacji na pewno nie dostaną też te firmy, w których np. duża firma (albo skarb państwa, albo samorząd) ma więcej niż 25 proc. udziałów.

Drugą najważniejszą cechą charakterystyczną programu "Mikroprzedsiębiorstwa" jest jednak to, że dotacje mogą w nim dostać ci przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność. Żaden wcześniejszy tak duży fundusz pomocowy nie dawał kapitału na start.

- To naprawdę duża nowość - podkreśla Anna Siejda, w Ministerstwie Gospodarki dyrektor w departamencie wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Program "Mikroprzedsiębiorstwa" , który nosi oficjalną nazwę Działanie 3.4, jest fragmentem ZPORR.

Do tej pory dotacje unijne były zarezerwowane tylko dla tych przedsiębiorców, którzy mają już kilkuletnie doświadczenie. Tu ten wymóg znika i zostaje zastąpiony czymś odwrotnym - firma musi istnieć na rynku krócej niż 36 miesięcy.

Niestety, wykluczeni są ci przedsiębiorcy, którzy w ostatnich latach nie prowadzili działalności gospodarczej, ale ich wpis do rejestru przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej jest starszy niż trzy lata. Zdaniem Ministerstwa Gospodarki w takiej sytuacji jest jednak tylko garstka firm.

Na co pieniądze?

Program jest podzielony na dwie części: dotacje na specjalistyczne usługi doradcze i dotacje inwestycyjne. W pierwszej części dotację można przeznaczyć m.in. na: • planowanie wytwarzania nowego produktu i jego wprowadzenia na rynek; • badania rynku, biznesplan; • opracowanie strategii zdobycia nowej grupy klientów; • doradztwo w zakresie komputeryzacji, zarządzania jakością itp.

Wykonawcami usług doradczych muszą być firmy, organizacje i instytucje, które uzyskały akredytację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dotacja na doradztwo nie może być wyższa niż 5 tys. euro.

W tej części, która dotyczy inwestycji, ograniczeń jest niewiele. Mogą to być zarówno inwestycje w dobra materialne, jak i w wartości niematerialne (np. zakup praw patentowych, licencji, know-how). W niektórych przypadkach dotację można przeznaczyć nawet na zakup niezabudowanej nieruchomości - pod warunkiem, że kwota dotacji, o która się staramy nie przekroczy 10 proc. ogólnych kosztów projektu.

Unijny grant nie może być większy niż 50 tys. euro. Inwestycja nie może nastąpić wcześniej niż od daty złożenia wniosku o dotację - nie dofinansowuje się wcześniejszych zakupów.

Z programu "Mikroprzedsiębiorstwa" wykluczonych jest tylko kilka rodzajów działalności gospodarczej: górnictwo, przetwórstwo rolno-spożywcze (ono ma swój własny program pomocowy - SPO ROW) oraz transport. Dotacja nie może też finansować tych usług doradczych, które są związane ze stałą działalnością przedsiębiorstwa (np. obsługa prawna, księgowa, reklamowa, doradztwo podatkowe).

Ze względu na unijne zasady pomocy publicznej wielkość możliwej dotacji jest uzależniona od lokalizacji firmy. W Warszawie i Poznaniu dotacja będzie najmniejsza - maksymalnie 45 proc. wartości inwestycji. We Wrocławiu, w Trójmieście i Krakowie dotacja może wynieść nawet 55 proc. Na pozostałym obszarze kraju maksymalny pułap dotacji to 65 proc. wartości inwestycji. W przypadku dotacji na doradztwo kwota dofinansowania wynosi 50 proc.

- Bardzo ważne jest to, że nie ma wymogu, by wkład własny pochodził obowiązkowo z kredytu - podkreśla Siejda. - Zdecydowaliśmy się na to, bo wiedzieliśmy, że wielu początkujących przedsiębiorców mogłoby sobie nie poradzić z uzyskaniem kredytu. Wkładem własnym mogą być więc własne oszczędności - dodaje ekspert.

Jednak uwaga! Tak jak w praktycznie każdym unijnym programie pomocowym dotacje są wypłacane na zasadzie refundacji. Czyli przedsiębiorca musi najpierw wyłożyć własne fundusze, by potem uzyskać zwrot części wydatków na podstawie faktur. Termin refundacji jest bardziej korzystny niż w innych programach unijnych - dwumiesięczny.

Jak zawsze w przypadku ZPORR pieniądze są rozdzielane na szczeblu wojewódzkim. Przedstawiciele resortu gospodarki przyznają, że w programie "Mikroprzedsiębiorstwa" niektóre firmy będą miały większe szanse niż pozostałe: - Preferencje powinny mieć obszary uboższe, wiejskie. Ale można sobie wyobrazić, że polityka władz danego regionu będzie inna - mówi Anna Siejda. A to właśnie do władz regionalnych należy decydujący głos.

Konkursy ogłoszone, będą kolejne tury

- Zdecydowana większość województw już ogłosiła nabór wniosków o dotacje - mówi Siejda. W niektórych pierwsza tura naboru już się zakończyła. Tak stało się m.in. w województwach: lubelskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim.

Zostało też jeszcze kilka dni na składania wniosków w województwie mazowieckim (wnioski można składać do 21 stycznia). Więcej czasu mają przedsiębiorcy z Wielkopolski (do 15 lutego) oraz z Dolnego Śląska (tam nabór trwa od 1 do 16 lutego). Z kolei w województwie łódzkim nabór będzie trwał od 21 stycznia do 10 lutego. Wnioski wciąż można składać (stan na połowę stycznia) w województwie podlaskim oraz - do 28 stycznia - w lubuskim.

Uwaga! W różnych województwach wnioski mogą być składane w różnych instytucjach. Np. na Mazowszu i na Podlasiu jest to bezpośrednio urząd marszałkowski. Ale w woj. łódzkim, wielkopolskim, lubuskim, dolnośląskim i łódzkim - lokalne Agencje Rozwoju Regionalnego.

Ci przedsiębiorcy, którzy nie zdążyli (lub wiedzą, że nie zdążą) na pierwszy termin, będą mieli drugą szansę. Pieniędzy jest jednak na tyle dużo, że powinno starczyć przynajmniej na kolejną turę - około 250 mln zł.

Tym bardziej że w tych województwach, w których program został już uruchomiony, wniosków jest sporo, ale nie dramatycznie dużo. Pod koniec grudnia ub.r. departament wdrażania ZPORR miał informacje o 447 złożonych wnioskach (na ogólną sumę 35 mln zł). Spora część z nich odpadła na etapie oceny strony formalnej.

źródło: Gazeta Wyborcza

admin
Site Admin
Posty: 865
Rejestracja: pn mar 29, 2004 2:05 pm
Kontakt:

DAROWANEMU KONIOWI....

Post autor: admin » czw sty 20, 2005 10:12 am

                               
<B>DAROWANEMU KONIOWI....</B><br>
                            , ale   wcześniej policz...<br>
 <br>
       Tradycyjnie już, na początku każdego roku, po krótkim podsumowaniu minionego, określamy cele oraz planujemy działania, które pragniemy zrealizować w tych nadchodzących dwunastu miesiącach.<br>
       Z pewnością otaczająca nas rzeczywistość, przede wszystkim rosnąca konkurencja, jak i inne wyzwania wolnego rynku są motorem napędowym dla naszych działań biznesowych. Dodatkową motywacją dla nas, przedsiębiorców i rzemieślników, do jeszcze bardziej wzmożonego wysiłku jest zupełnie nowa rzeczywistość, w jakiej przyszło nam funkcjonować od 1 maja 2004 roku.<br>
     Co powinno cieszyć, już coraz rzadziej słychać głosy (które tak często towarzyszyły nam w  trakcie kampanii referendalnej w sprawie członkostwa Polski w Unii Europejskiej) na temat zagrożeń płynących z konieczności unifikacji oraz harmonizacji polskiego prawa z <I>acquis communautaire </I>(m.in. wprowadzenia systemu HACCP), czy z masowego napływu obcych produktów na nasz rynek . Straszono nas także ograniczeniem podaży naszych wyrobów przez antypolską politykę zagranicznych sieci handlowych, które osiągnęły już pozycję dominującą w handlu detalicznym na terenie Polski.

    Na szczęście coraz częściej słyszy się teraz opinie, że otwarty europejski rynek to wielka  szansa na rozwój oraz wzmocnienie polskiego potencjału produkcyjnego, który co oczywiste wzmacnia pozycję naszych firm nie tylko na rynku krajowym, ale i europejskim. Wiele smacznych i tradycyjnych wyrobów naszych  Koleżanek i Kolegów już korzysta (samodzielnie lub poprzez obecność w sieciach handlowych) z goszczenia na stołach Europy! Taki sukces nie dziwi, jeśli weźmiemy pod uwagę wielowiekową, polską tradycję połączoną z ogromnym wysiłkiem finansowo-organizacyjnym, który wykonaliśmy na przestrzeni ostatnich 15 lat, modernizując naszą branżę spożywczą . Europa odkrywa dzięki naszym wyrobom  naturalne surowce, oryginalne receptury. Mam nadzieję, że powołane instytucje centralne i regionalne, mające za zadanie promocję naszych produktów dołożą wszelkich starań, aby polskie wyroby w jeszcze większym wymiarze zaistniały na wspólnym europejskim rynku. <br>
   Podsumowując miniony rok, w którym wstąpiliśmy do Unii Europejskiej, nie sposób nie wspomnieć, że to właśnie nasza branża piekarniczo-cukiernicza została największym beneficjentem unijnych  programów pomocowych <B>PHARE 2001,2002</B>.<br>
W związku z powyższym chciałbym przypomnieć Koleżankom i Kolegom nie tylko z naszej branży, jakie mamy szanse na uzyskanie zewnętrznych źródeł finansowania (refundacji) w roku 2005.

Tu kilka ważnych spostrzeżeń i praktycznych uwag! Osoby, która samodzielnie pisze wnioski dotacyjne i ...skutecznie je pozyskuje!<br>
-kto pierwszy &#8211;ten lepszy(ograniczone środki)<br>
-pozyskanie choćby najmniejszej dotacji zwiększa szanse na kolejne (dodatkowy bonus punktowy przy ocenie kolejnych wniosków)<br>
-jeżeli nie jesteś w stanie samodzielnie przebrnąć przez formalności i zawiłości wniosków ,skorzystaj(ostrożnie) z usług wyspecjalizowanych firm doradczych ,choć pamiętaj ,że i tak 80% zawartości wniosku to będzie twoja praca i twój intelektualny wysiłek, bo kto jak nie TY najlepiej czuje swą firmę i jej potrzeby!<br>
-banki również zainteresowane są skutecznym pozyskaniem dotacji przez twoja firmę (skorzystaj z ich bezpłatnego doradztwa)<br>
- praktycznie codziennie(sic!) odwiedzaj strony internetowe Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorstw &#8211;www.parp.gov.pl,lub odpowiedniej Agencji Rozwoju Regionalnego. Są one źródłem wiedzy i aktualnej informacji o programach dotacyjnych.
- Nie otrzymałeś dotacji? To nie jest  stracony czas, ale zdobyte i procentujące doświadczenie na przyszłość
- Wykorzystuj spotkania nas, przedsiębiorców, do wymiany uwag, podziel się swym doświadczeniem, bądź otwarty na rozmowy o pozyskiwaniu środków unijnych ,a na  pewno skorzystasz.

<B>BO MOŻE BYĆ I TAK!</B><br>

<B>1. 1 marca 2004 roku firma składa wniosek o dotacje na zakup maszyny do wyciskania ciastek. Dotacja ta miała stanowić 25% /PHARE 2001/ wartości maszyny / 160.000 pln/</B><br>

<b>2. 30 kwietnia 2004 roku dotacja zostaje przyznana. Kwota dotacji wynosiła 35830,14 pln co stanowiło równowartość 7571,24 Euro. Średni kurs Euro w NBP na ten dzień wynosił 4,7324 pln</B><br>
</>

<b>3. 9 listopada 2004 roku na konto firmy wpływa dotacja w dwóch ratach:</B><br>
</>
<B>-I rata  1892,81 Euro------------------------------------7953,78pln</B><br>
<B>-II rata 5678,43 Euro-----------------------------------23861,33pln</B><br>
<B>Razem:7571,24 Euro----/kurs 4,2021pln/----------31815,11pln</B><br>
<B>Stanowi to 89%przyznanej kwoty. Różnica 4015,03 pln!</B><br>

<B>4. Firma przy zakupie maszyny posiłkuje się kredytem inwestycyjnym od którego odsetki wynoszą w przybliżeniu 3.000 pln, a prowizja banku za jego udzielenie to dalsze 700 pln</B><br>
</>

<B>5. Wniosek o dotację sporządziła zewnętrzna firma doradcza &#8211; koszt 10% przyznanej dotacji czyli 3556 pln</B><br>
</>

<B>6. Tak więc koszty wyniosły:</B><br>
                                              
<B>Odsetki od kredytu          3000 pln/odsetki8%do11%</B><br>
<B>Prowizja bankowa             740 pln</B><br>
<B>Koszt firmy doradczej      3556 pln</B><br>
<B>Różnice kursowe               4015,03 pln</B><br>

<B>Razem  poniesione  koszty uzyskania dotacji 11311,03! Czyli otrzymana dotacja to nie 25%,ale niespełna 15%</B><br>
<B>Dodatkowo firma otrzymując dotację musiała w złożonej deklaracji  podatkowej do US wpisać kwotę dochodu w wysokości jej przyznanej tzn 35830,14pln ,a nie otrzymanej rzeczywiście 31815,11 pln/przelew bankowy nie jest tu dokumentem na który można się powołać!/ płacąc podatek dochodowy od...kwoty nie otrzymanej!</B><br>
<B>A teraz wnioski z tego płynące są właściwie trzy:</B><br>
<B>-SKŁADAĆ wnioski już dziś. Odrobi się &#8222;straty &#8222;  wydaje się ,że EURO niżej już nie będzie!, a jak przyjdzie wypłata to...zobaczymy.</B><br>
<B>-wnioski za wszelką cenę PISAĆ SAMEMU to nie jest ,aż  tak skomplikowane.</B><br>
<B>-maksymalnie wykorzystywać przy pisaniu wniosków o dotacje... Banki mając na uwadze ich kwoty prowizji czy odsetek jak i to, że robią złoty interes mając gwarancję z jednej strony ograniczenia  złych kredytów nawet do 65% kwot kredytowych ,bo tyle max może wynieść dotacja z Fundusze Strukturalnych dla nas przedsiębiorców, a z drugiej nie można starać się o dotację powyżej 50 tys pln bez...KREDYTU!</B><br>
 <br>
                             
<I>Dalej...</I><br>
</>
 <br>
    Obecnie trwa nabór wniosków o dotację na inwestycje w ramach funduszy strukturalnych przewidzianych na lata 2004-2007  .Wnioski należy jednak składać bardzo szybko, ponieważ środki te zostaną najprawdopodobniej wyczerpane już w pierwszym kwartale tego roku!<br>
   Z kolei na początku drugiego kwartału rozpocznie się nabór wniosków do spóźnionego (jeszcze przedakcesyjnego) programu PHARE 2003. Jest to praktycznie powtórka niedawno zakończonego naboru do programu PHARE 2002. O pozyskanie funduszy z PHARE 2002 starały się w samej Małopolsce aż 642 przedsiębiorstwa, z czego wsparcie otrzymało zaledwie 179 z nich (z powodu braku środków poziom redukcji był aż czterokrotny). Nowością odnośnie  programu PHARE 2003 jest  możliwość otrzymania dotacji na zakup samochodu specjalistycznego (np. autosklepu piekarniczego).<br>
   Z kolei dla nowopowstałych firm, (tzn. założonych nie wcześniej niż w ciągu ostatnich 36 miesięcy) zatrudniających maksymalnie do 10 osób, istnieje możliwość skorzystania  w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego z działania 3.4 (&#8222;Mikroprzedsiębiorstwa&#8221;). <br>

W ramach powyższego działania 3.4 warto zwrócić uwagę na bardzo interesujący program &#8222;Dotacje Inwestycyjne dla Mikroprzędsiębiorstw&#8221;. Wspierać on będzie projekty przeznaczone na dofinansowanie inwestycji związanych z:
- rozbudową albo nabyciem przedsiębiorstw,
- rozszerzeniem zakresu działalności gospodarczej,
- zmianą wyrobu lub usługi w zakresie świadczenia usług,
- unowocześnieniem wyposażenia,
- modernizacją środków produkcji.

   Poziom dofinansowania w tym działaniu wynosi maksymalnie 50.000 EURO, a poziom wsparcia (refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych) kształtuje się na poziomie 65%. Oznacza to zatem możliwość otrzymania aż 200.000 złotych pomocy. W skali kraju przeznaczono na ten program blisko 300.000.000 złotych. Szczegóły na temat działania 3.4 można znaleźć na stronach internetowych wszystkich Urzędów Marszałkowskich lub bezpośrednio na  stronie www.przedsiebiorcy.info.  <br>
  Kolejnym istotnym wyzwaniem w roku 2005 powinno być podjęcie przez Państwa starań w celu uzyskania statusu produktów regionalnych, czy tradycyjnych przez niektóre Państwa wyroby. W najbliższych dniach Prezydent R.P. podpisze ustawę o
<I>rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych.</I><br>
Na jej podstawie to Marszałkowie Województw będą decydować o zakwalifikowaniu m. in. takich produktów, jak kołoce, siercioki, obwarzanki, cebularze, rogale świętomarciński, precelki krakowskie, czy chleb prądnicki  jako wyrobów o oznaczeniu geograficznym (tradycyjnym / lokalnym). Do nich będzie zgłaszało się zatem wnioski o rejestrację swoich wyrobów.

   Należy pamiętać, że uzyskanie takiego unijnego identyfikatora produktu tradycyjnego/ lokalnego stanowi przepustkę do elitarnego europejskiego klubu producentów. Pociąga to za sobą gwarancję dobrej sprzedaży, ponieważ w Europie produkty z takim statusem mają utrwaloną i bardzo wysoka ocenę wśród konsumentów.<br>
   Następną sprawą, którą należy się zainteresować w roku 2005 jest kwestia ochrony własności intelektualnej w naszych firmach. Zagadnienie to stało się szczególnie istotne po naszej akcesji do Unii Europejskiej. Dlatego należy zapoznać się z procedurą rejestracyjną i ochroną wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, znaków towarowych, czy wynalazków .<br>
   Jak zatem widać, bieżący rok stawia przed nami wiele wyzwań. <br>
I warto zauważyć , iż życząc Sobie z Nowym Rokiem
<B>...obyś dożył ciekawych czasów...wielu, niestety przedsiębiorców nie zauważa, ŻE ONE JUŻ SĄ!</B>

 Pani Redaktor trochę się  rozpisałem za co z góry przepraszam ,ale jak coś robić to....<br>
A dodatkowym argumentem jest i to , że tak autentycznie odbieram obecną rzeczywistość mając za sobą 23 lata prowadzenia piekarni i będąc dość aktywnym działaczem samorządu gospodarczego w Małopolsce i nie tylko.

pozdrawiam
Kazimierz Czekaj

ODPOWIEDZ