INTERPELACJA

Impreza, relacje, zapowiedzi, zaproszenia
admin
Site Admin
Posty: 865
Rejestracja: pn mar 29, 2004 2:05 pm
Kontakt:

INTERPELACJA

Post autor: admin » śr mar 23, 2005 6:24 pm

<div align="right">Kraków 21 marca 2005</div>

<center>INTERPELACJA</center>

Panie Przewodniczący
Panie Marszałku Województwa Małopolskiego
Panie i Panowie Radni

Oscypek, kiełbasa lisiecka, chleb prądnicki czy precelek krakowski to praktycznie jedyne małopolskie przysmaki, które w perspektywie 2-3 lat maja szanse uzyskać elitarny europejski certyfikat Gwarantowana Tradycyjna Specjalność bądź Chronione Oznaczenie Geograficzne i z tym wspólnotowym znakiem zagościć na stołach EUROPY.
Czy oznacza to , iż cała rzesza producentów tradycyjnych i smacznych małopolskich przysmaków ma zaprzestać pracy i wysiłku ,aby produkując tradycyjne i wyjątkowe produkty nie figurować na liście Produktów Tradycyjnych!
Absolutnie nie!
Więcej to właśnie dla tej całej rzeczy lokalnych producentów chrzanówki , siercioków, kury zielononóżki, kukiełek, obwarzanka, soków z łącka , renety bocheńskiej ,a nawet po znowelizowaniu stosownych przepisów win ,nalewek czy słynnej śliwowicy łąckiej stworzono szansę na podstawie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych, która obowiązuje od lutego tego roku wpisania tych wyrobów na Listę Produktów Tradycyjnych!

Oznacza to ,iż producenci tradycyjnych wyrobów za które uważa się wyroby produkowane od co najmniej 25 lat powinni zintensyfikować swą pracę i jak najszybciej ,a przede wszystkim w sposób skuteczny złożyć na ręce Marszałka Województwa Małopolskiego wniosek o rejestrację i umieszczenie swych wyrobów na Liście Produktów Tradycyjnych ,ponieważ służyć ona będzie:
<li>rozpowszechnianiu informacji dotyczących wytwarzania produktów tradycyjnych
<li>pogłębianiu wiedzy konsumentów na temat tradycyjnej żywności i małopolskiego dziedzictwa kulturowego oraz zwiększeniu zainteresowania tego typu produktami i co niezmiernie istotne
<li>stwarza wytwórcom produktów tradycyjnych możliwość ubiegania się o udzielenie odstępstw od obowiązujących i prawnie uregulowanych wymogów produkcyjnych (weterynaryjnych, higienicznych lub sanitarnych).Odstępstwa te muszą wynikać ze stosowania przez producentów niezmiennych ,tradycyjnych metod wytwarzania. Udzielenie tego typu odstępstw nie może wpływać negatywnie na jakość zdrowotna produktu.

Odrębnym ,ale jakże istotnym problemem jest fakt ,iż lista co prawda nie jest instrumentem ochrony nazw produktu ,ale nic nie stoi na przeszkodzie ,aby Marszałek Małopolski idąc za przykładem np. Regionu Toskani /gdzie funkcjonuje od lat znak &#8222;Białego Motyla&#8221;-FARFALLA BIANCA wyróżniający tradycyjne wyroby toskańskie na rynku włoskim/ nadał małopolskiej liście swe wyjątkowe i niepowtarzalne GODŁO np. Smak Małopolski .
To w sposób fundamentalny wzmocni znaczenie tej &#8222;Marszałkowskiej &#8222;listy ,a jednocześnie uruchomi cały ciąg niezbędnych i koniecznych kroków w celu wykreowania rynku lokalnego tych produktów ponieważ, produkt tradycyjny określa i znamionuje region. Wyraża jego tożsamość, wpływa na postrzeganie odmienności, uosabia historię, i dziedzictwo.
Produkt tradycyjny zawiera więc w sobie &#8222;ładunek przeszłości&#8221;, spuściznę &#8222;narodową&#8221;, gdyż oprócz miejsca reprezentuje jeszcze społeczność, które ten produkt wymyśliły, używały przez lata i dziś chcą zachować dla potomnych. Każdy z tych produktów pochodzi z &#8222;małych ojczyzn&#8221;. Tj. z konkretnego miejsca, tradycji, społeczności lokalnej.
To jest ideologia produktu tradycyjnego.
Produkt staje się dobrym produktem wówczas, gdy jest oferowany na rynku i znajduje kupujących, gdy wygrywa na tym rynku konkurencje z innymi produktami, gdy producenci i sprzedawcy mogą zarobić na tych produktach.
Interes firmy(wypuszczającej , sprzedającej produkty tradycyjne) musi być interesem regionu. Rozwój regionu-rozwój lokalny muszą być przedmiotem świadomych decyzji wielu ogniw, wielu aktorów lokalnych zdolnych ogarnąć i zaplanować rozwój oraz pozyskać innych partnerów do tego rozwoju.

W tym łańcuchu zależności muszą współgrać ze sobą następujące elementu:
<li>opracowanie pomysłu na rozwój lokalny czy regionalny ,tj. dobrowolna zgoda lokalnych społeczności na wybór takiej ,a nie innej drogi rozwoju, w oparciu o takie , a nie inne zastosowanie zasobów lokalnych ;(cel: wykreowanie produktu tradycyjnego)
<li>zbudowanie programów rozwojowych i wybór środków ,które służyć będą realizacji &#8222;pomysłu na rozwój&#8221; &#8211;dziś można włączyć również środki z funduszy strukturalnych.
<li>przygotowanie samych przedsiębiorców do funkcjonowania na rynku w zmieniających się warunkach;(cel: poprawne ekonomicznie funkcjonowanie firm produkujących i sprzedających produkty tradycyjne, zwłaszcza w dziedzinie walki i dbałości o klienta)
<li>opracowanie strategii informacji i promocji idei rozwoju, jego elementów i pozyskanie zwolenników po stronie mieszkańców i klientów tego rozwoju.
Ten zestaw działań pokazuje, że żaden pojedynczy podmiot nie jest w stanie przyjąć na siebie wszystkich obowiązków , związanych z wytworzeniem tradycyjnego produktu, jego wykreowania na rynku, promocją, informacją, budową trwałych podstaw sukcesu regionu w oparciu o produkty tradycyjne.

Podstawowe obowiązki z tym związane muszą przejąć:
<li>Region czyli województwo samorządowe i urząd wojewódzki,
<li>Powiaty i gminy (w ramach partnerstwa),
<li>Organizacje pozarządowe o lokalnym i regionalnym oddziaływaniu funkcjonujące w dziedzinie kultury, edukacji , przedsiębiorczości ,marketingu,
<li>Przedsiębiorcy,
<li>Gospodarstwa rolne,
<li>Lokalne i regionalne media,

Te wszystkie działania mogą stworzyć bezcenną dla Polski- Małopolski &#8222;SMACZNĄ MAŁOPOLSKĘ&#8221;, która skutecznie może zacząć rywalizację z już istniejącymi u nas turystycznymi markami jak Kopalnia Soli w Wieliczce , Przełom Dunajca czy Rynek Krakowski w co ,ani przez chwilę nie wątpię!
Dlatego też w trybie pilnym zgodnie z cytowaną wyżej ustawą proszę o:
-powołanie Społecznej Rady przy Marszałku Województwa Małopolskiego składającej się m.in. z przedsiębiorców ,etnografów, ludzi kultury , dziennikarzy, samorządowców różnych szczebli i urzędników UMWM, która nie tylko zweryfikuje powstającą LISTĘ PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH ,ale aktywnie włączy się w jej tworzenie i propagowanie.
Jednocześnie proszę o rozpoczęcie debaty publicznej na temat utworzenia GODŁA dla wyjątkowych i jedynych dla Małopolski produktów tradycyjnych, które bardzo wzmocniłoby naszą MAŁOPOLSKĄ LISTĘ PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH .

<div align="right">Kazimierz Czekaj</div>
Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego
Członek Rady Krajowej Polskiej Izby Produktów Regionalnych i Lokalnych

ODPOWIEDZ