Raport NIK - kontrola lokalizacji dużych obiektów handlowych

Jak z nimi walczyć ? Jak zmniejszyć ich udziały w rynku? Co powodują?
admin
Site Admin
Posty: 865
Rejestracja: pn mar 29, 2004 2:05 pm
Kontakt:

Raport NIK - kontrola lokalizacji dużych obiektów handlowych

Post autor: admin » czw sie 04, 2005 11:38 am


Informacja
o wynikach kontroli
lokalizacji dużych
obiektów handlowych (super- i hipermarketów)
w województwie małopolskim


SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE.
2. PODSUMOWANIE WYNIKÓW KONTROLI.
2.1. Ogólna ocena kontrolowanej działalności
2.2. Synteza wyników kontroli
2.3. Uwagi końcowe i wnioski.
3. CHARAKTERYSTYKA STANU PRAWNEGO ORAZ UWARUNKOWAŃ EKONOMICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
3.1. W zakresie zagospodarowania przestrzennego.
3.2. W zakresie wydawania pozwoleń na budowę i użytkowanie dużych obiektów handlowych.
3.3. W zakresie zbywania nieruchomości stanowiących własność samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa.
3.4. W zakresie podatku od nieruchomości.
4. ISTOTNE USTALENIA KONTROLI.
4.1. Polityka rozwoju sieci handlowej, uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego terenów pod budowę dużych obiektów handlowych oraz przeznaczanie na ten cel gruntów rolnych i leśnych
4.2. Wydawanie decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji o pozwoleniu na budowę i użytkowanie dużych obiektów handlowych.
4.2.1. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
4.2.2. Decyzje o pozwoleniu na budowę.
4.2.3. Decyzje o pozwoleniu na użytkowanie.
4.3. Zbywanie nieruchomości pod budowę super- i hipermarketów.
4.4. Egzekwowanie od właścicieli dużych obiektów handlowych zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości oraz innych zobowiązań podjętych wobec gmin w związku z budową tych obiektów.
4.5. Inne nieprawidłowości
4.6. Występowanie obszarów zjawisk korupcjogennych w zakresie objętym kontrolą
5. INFORMACJE DODATKOWE O PRZEPROWADZONEJ KONTROLI.

ZAŁĄCZNIKI
Załącznik Nr 1
Wykaz skontrolowanych podmiotów

Załącznik Nr 2
Lista osób na kierowniczych stanowiskach, odpowiedzialnych za kontrolowaną ziałalność

Załącznik Nr 3
Wykaz organów i jednostek, którym przekazano informację o wynikach kontroli

Załącznik Nr 4
Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej działalności


1. Wprowadzenie

Kontrola dotycząca lokalizacji dużych obiektów handlowych (super i hipermarketów) w województwie małopolskim (Nr S/04/008) została przeprowadzona w okresie od 8 czerwca 2004 r. do 10 lutego 2005 r. w Urzędach Miast: Krakowa, Nowego Sącza, Oświęcimia i Tarnowa.
Wybór jednostek do kontroli podyktowany był koncentracją ww. obiektów w największych miastach Małopolski, ze szczególnym wskazaniem Krakowa, jako ośrodka cieszącego się największym zainteresowaniem inwestorów.
Celem kontroli, podjętej z inicjatywy NIK w związku z wnioskiem Sejmiku Województwa Małopolskiego, było dokonanie oceny działalności organów samorządowych na terenie województwa małopolskiego w zakresie:
· prowadzenia polityki rozwoju sieci handlowej,
· uwzględniania w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego terenów pod budowę dużych obiektów handlowych, oraz przeznaczania na ten cel gruntów rolnych i leśnych,
· wydawania decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji o pozwoleniu na budowę i użytkowanie dla dużych obiektów handlowych,
· zbywania nieruchomości komunalnych pod budowę ww. obiektów,
· egzekwowania od właścicieli dużych obiektów handlowych zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości oraz innych zobowiązań podjętych wobec gmin w związku z budową tych obiektów,
· występowania obszarów zjawisk korupcjogennych w ww. zakresie.

Kontrola, obejmująca lata 1999 – 2004 (I kwartał), przeprowadzona została według kryteriów legalności, gospodarności i rzetelności, w urzędach miast, które wydawały decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budowę i użytkowanie dużych obiektów, a także zbywały na ten cel nieruchomości – własne i Skarbu Państwa.

<a href="/gfx/forum/pdf/raport_NIK.pdf" target=""_blank>pełna treść dokumentu ...</a>

ODPOWIEDZ