Pieczywo - rynek pełen niewiadomych

Perspektywy, przewodniki
admin
Site Admin
Posty: 865
Rejestracja: pn mar 29, 2004 2:05 pm
Kontakt:

Pieczywo - rynek pełen niewiadomych

Post autor: admin » czw maja 13, 2004 12:11 pm

<b>Co najmniej kilka przyczyn składa się na to, że ten cały duży segment rynku żywności, obejmujący obecnie w codziennej diecie niemal wszystkich Polaków, jest zarazem najsłabiej monitorowanym i najmniej znanym fragmentem rynku dóbr konsumpcyjnych.</b>
<br>A chodzi o segment rynku, w którym wartość sprzedaży prof. Zygmunt Ambroziak, dyrektor Zakładu Badawczego Przemysłu Piekarskiego szacuje na 2,5-4,0 mld zł rocznie.
<br><br><img src="http://www.opp.pl/gfx/forum/1701_3_big.jpg" width="400" height="284" alt="" border="0"><br>
<br><b>Żywiołowy rozwój rzemiosła piekarskiego</b>
<br>Słaba znajomość rynku pieczywa w znacznej mierze wynika z faktu, że w produkcję zaangażowana jest wyjątkowo duża liczba podmiotów, w większości zakładów rzemieślniczych - w kraju funkcjonuje obecnie co najmniej 6500-7000 piekarni rzemieślniczych, do których obecnie należy aż 75-80 proc. rynku. Trzeba przy tym zaznaczyć, że w odróżnieniu od innych krajów, gdzie występuje wyraźny podział na piekarnie przemysłowe i rzemieślnicze (decyduje o tym nie tylko skala produkcji, ale i stosowane technologie) wiele polskich firm stało się de facto piekarniami przemysłowymi, stosującymi przemysłowe metody produkcji z użyciem wysoko wydajnych linii produkcyjnych i zatrudniającymi niekiedy po kilkuset pracowników. Pozostałą część rynku dzielą między siebie piekarnie społemowskie - około 15 proc. oraz piekarnie uruchamiane w dużych obiektach handlowych oraz spółki z udziałem kapitału zagranicznego.
<br>Jesteśmy świadkami zaostrzającej się konkurencji, która oprócz zalet dla partnerów handlowych i konsumentów, pociąga za sobą poważne, także negatywne konsekwencje. W dość powszechnym odczuciu konsumentów ogromnemu wzbogaceniu asortymentu (przeciętna piekarnia ma w swej ofercie często powyżej 100 pozycji asortymentowych) towarzyszy obniżanie się jakości wyrobów. Wynika to z prowadzonej wojny cenowej, a także z upowszechniającej się w ostatnich latach praktyki polegającej na rozwożeniu wyprodukowanego pieczywa na coraz większe odległości (znane są przypadki jego dowożenia z odległości przekraczajšcej 100 km).
<br>Sami piekarze pytani o najgroźniejszą i najbardziej uciążliwą dla nich konkurencję wymieniają najczęściej prowadzące własny wypiek pieczywa super- i hipermarkety oraz producentów z szarej strefy, zaopatrujących nie tylko bazary, na których w wielu miejscowościach prowadzą sprzedaż z samochodów, ale także małe sklepy detaliczne zainteresowane najtańszymi dostawami.
<br><br>Urozmaicanie oferty nie zwiększyło konsumpcji
<br>Statystyki dowodzą, że dynamicznemu rozwojowi potencjału produkcyjnego nie towarzyszył wzrost popytu na pieczywo. W ostatnich latach jego konsumpcja wykazywała systematyczny spadek. Z danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej wynika, że między 1995 a 2000 r. spożycie per capita zmniejszyło się o ponad 11 procent. Ostatni raport IERiGŻ poświęcony popytowi na żywność odnotowuje, że w skali roku spożycie to nie przewyższa obecnie 74 kg. Spadek spożycia następuje przy tym we wszystkich typach gospodarstw domowych, co dowodzi, że wynika raczej ze zmieniających się nawyków żywieniowych, a nie, jak to się często uważa, z faktu ubożenia społeczeństwa.
<br>W ocenie eksperta z branży piekarskiej, struktura dostaw pieczywa, wynikająca z preferencji konsumentów w przybliżeniu przedstawia się następująco:
<br><br>
STRUKTURA DOSTAW PIECZYWA WYNIKAJˇCA Z PREFERENCJI KONSUMENTÓW (w proc.)<br>
<TABLE CELLSPACING=1 CELLPADDING=3 BORDER=0 align="center" bgcolor="#C4A26B"></tr><tr bgcolor="#FFF0B9"><td>Pieczywo zwykłe mieszane, nie wypiekane w formach</td><td>65</td></tr><tr bgcolor="#FFF0B9"><td>Pieczywo pszenne, drobne plus tzw. galanteria piekarska</td><td>25</td></tr><tr bgcolor="#FFF0B9"><td>Pieczywo gatunkowe, formowe, z dodatkami smakowymi</td><td>10</td></tr></TABLE>
<br><br>Specjaliści oceniają, że, wbrew pozorom przeważająca część konsumentów zachowuje tradycyjne upodobania przy wyborze pieczywa podstawowego (chleb), natomiast jest otwarta na nowości w grupie asortymentowej obejmującej pieczywo drobne i tzw. galanterię. Mówiąc o upodobaniach konsumentów, nie sposób pominąć zagadnienia promocji i reklamy, które w innych segmentach rynku wywierajš wielki wpływ na kształtowanie się popytu. Tymczasem z racji swego rozdrobnienia, zachowujące lwią część rynku rzemiosło piekarskie ma niewielki wpływ na zachowania konsumentów.
<br><br><b>Promowanie pieczywa chrupkiego przynosi efekty</b>
<br>Zasadniczo inna sytuacja panuje w takim segmencie rynku jak pieczywo chrupkie, dostarczane przez ograniczoną liczbę, na ogół dużych, producentów. Jak wykazują badania ACNielsena sprzedaż tego aktywnie promowanego pieczywa wykazuje znaczącą dynamikę wzrostu.
<br><br>
SPRZEDAŻ PIECZYWA CHRUPKIEGO<br>
<TABLE CELLSPACING=1 CELLPADDING=3 BORDER=0 align="center" bgcolor="#C4A26B"></tr><tr bgcolor="#FFF0B9"><td></td><td>VIII 2000 - VII 2001</td><td>VIII 2001 - VII 2002</td><td>VIII 2001-VII 2002<br>do VIII 2000-VII 2001</td></tr><tr bgcolor="#FFF0B9"><td>Wielkość sprzedaży (w tys. kg)</td><td>7093,2</td><td>7506,0</td><td>5,8</td></tr><tr bgcolor="#FFF0B9"><td>Wartość sprzedaży (w mln zł)</td><td>97,103</td><td>116,542</td><td>20</td></tr></TABLE>
<div align="right" class=toprowtext><i>źródło: ACNielsen</i></div>
<br><br>Ta sama firma udziały ilościowe poszczególnych gatunków pieczywa chrupkiego w jego łącznej sprzedaży ocenia następująco:
<br><br>
STRUKTURA SPRZEDAŻY PIECZYWA CHRUPKIEGO W OKRESIE VI-VII 2002 (w proc.)<br>
<TABLE CELLSPACING=1 CELLPADDING=3 BORDER=0 align="center" bgcolor="#C4A26B"></tr><tr bgcolor="#FFF0B9"><td>Light Bread</td><td>26,3</td></tr><tr bgcolor="#FFF0B9"><td>Crisp Regular</td><td>17,6</td></tr><tr bgcolor="#FFF0B9"><td>Bread Chips</td><td>9,6</td></tr><tr bgcolor="#FFF0B9"><td>Tosty</td><td>26,8</td></tr><tr bgcolor="#FFF0B9"><td>Crisprolls</td><td>3,0</td></tr><tr bgcolor="#FFF0B9"><td>Rice Cakes</td><td>9,3</td></tr><tr bgcolor="#FFF0B9"><td>Pop Corn Cakes</td><td>1,2</td></tr><tr bgcolor="#FFF0B9"><td>Maca</td><td>6,1</td></tr></TABLE>
<div align="right" class=toprowtext><i>źródło: ACNielsen</i></div>
<br><br>
UDZIAŁY ILOŚCIOWE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW SKLEPÓW W SPRZEDAŻY TYCH WYROBÓW W OKRESIE VIII 2000-VII 2002 (w proc.)<br>
<TABLE CELLSPACING=1 CELLPADDING=3 BORDER=0 align="center" bgcolor="#C4A26B"></tr><tr bgcolor="#FFF0B9"><td>Super- i hipermarkety</td><td>40</td></tr><tr bgcolor="#FFF0B9"><td>Duże sklepy spożywcze</td><td>14</td></tr><tr bgcolor="#FFF0B9"><td>średnie sklepy spożywcze</td><td>27</td></tr><tr bgcolor="#FFF0B9"><td>Małe sklepy spożywcze</td><td>20</td></tr></TABLE>
<div align="right" class=toprowtext><i>źródło: ACNielsen</i></div>
<br><br><b>Pieczywo mrożone - przede wszystkim "wygodne"</b>
<br><br>Osobnym segmentem rynku jest pieczywo mrożone, przy czym producenci (w Polsce funkcjonuje już kilka dużych przemysłowych jego wytwórni, ma miejsce także import) oferują je w różnych postaciach, przede wszystkim jako mrożone ciasto w kęsach oraz jako produkty uformowane i wymagające jedynie kilkuminutowego dopiekania. W opinii samych producentów ten segment rynku ma w Polsce bardzo duże szanse wzrostu. W ocenie firmy Hiestand Piekarnia Szwajcarska, która w 2002 r. uruchomiła w grodzisku Mazowieckim zakład o zdolnościach produkcyjnych wynoszących 12 000 ton pieczywa rocznie, udział pieczywa mrożonego w rynku pieczywa ogółem w Polsce sięga już obecnie 10 proc. i ma szanse szybkiego dalszego wzrostu. W ocenie innych producentów jest on znacznie skromniejszy, ale także oni widzš przed tym rynkiem duże szanse rozwoju.
<br><br>Aby to ocenić, trzeba zdawać sobie sprawę ze specyficznej roli, jaką odgrywa ten rodzaj pieczywa, bardzo ściśle związany z rosnącą sprzedażą pieczywa w takich niekonwencjonalnych placówkach, jak stacje benzynowe, obiekty turystyczne, sieci fast food itp. Możliwość tzw. "odpiekania" w miarę potrzeby określonej ilości pieczywa i stałe dysponowanie bułeczkami prosto z pieca (jest dowiedzione, że zapach ciepłego pieczywa wywołuje apetyt, a tym samym zachęca do zakupów żywności) jest potężnym magnesem przyciągającym klientów nie tylko w wymienionych wyżej punktach sprzedaży.
<br><br>Trudno się więc dziwić powodzeniu mrożonych produktów piekarskich. Na zachodnioeuropejskich rynkach zdobyły one bardzo poważnš pozycję, a ich udział w sprzedaży pieczywa ogółem sięga w niektórych krajach 30 procent. Ta niespodziewana konkurencja wywołała zresztą ostrą reakcję ze strony piekarzy stosujšcych tradycyjny proces (wyrabianie ciasta, jego fermentacja, wypiek), którzy poddają w wštpliwość wartość odżywczą i walory smakowe produktów uzyskanych z mrożonego ciasta. Nie wiadomo, na ile sprawiła to batalia piekarzy, a na ile własne przekonania konsumentów, jest jednak faktem, że np. we Francji ekspansja pieczywa morzonego została zahamowana, a jego udział w rynku zmalał o kilka procent.
<br><br>Także w Polsce odnotowano przypadki wycofywania się placówek handlowych z "odpiekania" wyrobów z mrożonego ciasta. Wydaje się jednak, ze podobnie jak na Zachodzie, trudno będzie dla niego znaleść alternatywę, zwłaszcza we wszelkiego rodzaju placówkach określanych jako convenience shops.
<br><br>Charakteryzując rynek piekarski w naszym kraju warto jeszcze zwrócić uwagę na nasilającą się ostatnio tendencję do uruchamiania przez piekarzy własnych punktów sprzedaży. W ocenie ekspertów, piekarnie rzemieślnicze dysponują już obecnie 20-30 000 takich punktów. I są to zarówno należące do firm piekarskich sklepy ogólnospożywcze, jak i stoiska z pieczywem w centrach handlowych. Wzorem piekarzy z Zachodu, którzy coraz większą część dochodów uzyskują z prowadzenia tzw. małej gastronomii, także nasze firmy piekarskie coraz śmielej angażują się w prowadzenie różnego rodzaju barów kanapkowych, a także barów z daniami tzw. małej kuchni. W sumie branża piekarska, z którą związanych jest co najmniej 200 000 ludzi (właściciele firm, ich rodziny i pracownicy) reprezentuje sobą sporą siłę i potencjał rozwojowy.
<div align="right"><b>(AŁ)</b></div>

ODPOWIEDZ