INWAZJA MOCY II

Jak z nimi walczyć ? Jak zmniejszyć ich udziały w rynku? Co powodują?
admin
Site Admin
Posty: 865
Rejestracja: pn mar 29, 2004 2:05 pm
Kontakt:

INWAZJA MOCY II

Post autor: admin » pn cze 07, 2004 3:45 pm

Wielokrotnie podnosiłem tematy związane zarowno z zagrozeniami, obawami jak i perspektywami dotyczącymi nas przedsiębiorców i kupców.

Poniżej przedstawiam Państwu dane sporządzone przez Departament Środowiska i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego będące odpowiedzią na interpelację złożoną przeze mnie w dniu 29 marca b.r.w sprawie planowanych inwestycji sklepów wielkopowierzchniowych na terenie województwa małopolskiego.

Zebrane liczby odnoszą się jedynie do Krakowa i Wieliczki.Niestety, te same wskaźniki występują we wszystkich regionach kraju. Ocenę tych danych jak i wyciągnięcie właściwych wniosków pozostawiam pod Państwa rozwagę.

Kazimierz Czekaj
Prezes JIG

pełna treść dokumentu w formacie PDF (192kB) ...

admin
Site Admin
Posty: 865
Rejestracja: pn mar 29, 2004 2:05 pm
Kontakt:

Wnioski - Przyszłość Handlu w Krakowie? (Problem bezrobocia)

Post autor: admin » pt cze 11, 2004 12:15 pm

Przyszłość Handlu w Krakowie? (Problem bezrobocia)

1.Kraków - Struktura podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON pod względem liczby zatrudnionych osób.

0 – 9 osób = 94,8 % Firm
10 – 49 osób = 4,1 % „
50 – 249 osób = 0,9 % „
250 i więcej osób = 0,2 % „

2.Kraków – Struktura podmiotów gospodarki wg wybranych sekcji PKD w 2003 roku.

30 % - handel
21 % - obsługa nieruchomości i firm
9 % - przetwórstwo przemysłowe
9 % - budownictwo
9 % - transport, gospodarka magazynowa i łączność
7 % - pozostała działalność usługowa, komunalna, socjalna i indywidualna
5 % - ochrona zdrowia i opieka socjalna
4 % - pośrednictwo finansowe
3 % - hotele i restauracje
2 % - edukacja
1 % - pozostałe

3.Udział poszczególnych sekcji PKD w zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw w Krakowie w 2003 roku.

32,7 % - handel
27,5 % - przetwórstwo przemysłowe
13,7 % - obsługa nieruchomości i firm; nauka
11,0 % - budownictwo
4,6 % - transport gospodarka magazynowa i łączność
3,8 % - pozostała działalność usługowa, komunalna, społeczna, indywidualna
3,3 % - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
3,2 % - hotele i restauracje
0,2 % - górnictwo i kopalnictwo
0,1 % -rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo

4.Łączne zatrudnienie w jednostkach handlowych wynosi ok. 98.900 osób.
Przeciętna liczba osób pracujących w jednym zakładzie wynosi 2,8 osoby.
Na koniec grudnia 2002 roku działalność handlową w Krakowie prowadziło ok. 35.304 przedsiębiorców co stanowi ok. 36,7 % wszystkich podmiotów zarejestrowanych w ewidencji działalności gospodarczej.

5.Handel – przedsiębiorstwa zarejestrowane w Krakowie w bezwzględnej liczbie (nowe wpisy minus likwidacje). Ogółem liczba przedsiębiorców 2001r. = 96.915 , 2002r. =96.229

2001 rok = 36.284 przedsiębiorców
2002 rok = 35.304 przedsiębiorców ( spadek w stosunku do 2001r. o 980 jednostek)
2003 rok = 33.400 przedsiębiorców (spadek w stosunku do 2002r. o 1904 jednostki)

6.Sklepy wielkopowierzchniowe w Krakowie = powierzchnia sprzedażowa 24 sklepów obecnie działających wynosi 220.417,00 m2 + infrastruktura pomocnicza oraz usługi.
Nowo budowane 2 centra handlowe Galeria Kazimierz oraz Galeria Nowe Miasto – dworzec główny = tylko powierzchnia sprzedażowa 96.000,00 m2.
Nowelizacja ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717) oraz studium w Krakowie uchwała RMK z 2003 roku spowodowało umożliwienie wybudowania kolejnych kilkunastu sklepów wielkopowierzchniowych o powierzchni sprzedażowej ok. 100.000,00 m2.
Tak więc w najbliższych 2 latach powierzchnia handlowa sklepów wielkopowierzchniowych powiększy się o 100 % i będzie wynosiła ponad 400.000,00 m2.
Obecnie na 1 m<sup>2</sup> w sklepie wielkopowierzchniowym przypada 3,4 mieszkańca Krakowa.

7.Stopa bezrobocia rejestrowanego w latach 1999 &#8211; 2003 (I pół.)

Polska Małopolska Kraków
1999r. 13,0 % 10,3 % 5,7 % = 18.713 osoby
2000r. 15,0 % 11,9 % 6,3 %
2001r. 16,2 % 13,1 % 8,1 %
2002r. 18,1 % 13,9 % 8,4 %
2003r. 17,7 % 13,7 % 8,5 % =30.453 osoby


8.Struktura bezrobotnych wg wykształcenia w Krakowie w 2003 (I pół.) roku.

28 % - gimnazjalne i poniżej
28 % - zasadnicze zawodowe
24 % - policealne i średnie zawodowe
11 % - wyższe
9 % - średnie ogólnokształcące

9.Struktura bezrobotnych wg wieku w Krakowie w 2003 (I pół.) roku

45 &#8211; 64 lat = 29 %
35 &#8211; 44 lat = 23 %
25 &#8211; 34 lat = 28 %
do 24 lat = 20 %

Wnioskujemy o nowelizację prawa w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego zarówno przez sejm RP jak i przez samorządy terytorialne. Nowelizacja studium wg ustawy z 27 marca 2003 roku, zobowiąże wykonawców &#8211; zarządy oraz uchwałodawców &#8211; rady gmin do zastosowania art. 10 ust.2 pkt. 8.

Wnioskujemy o bezwzględne konsultowanie ze środowiskami lokalnymi gospodarczymi wszelkich dokumentów mówiących o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym gminy w tym przede wszystkim studium zagospodarowania przestrzennego.

Krakowska Kongregacja Kupiecka
Wojciech Wojtowicz
Jurajska Izba Gospodarcza
Kazimierz Czekaj

ODPOWIEDZ