WYSTARCZY 300 złotych i ...lądujemy na stołołach EUROPY !!!

Impreza, relacje, zapowiedzi, zaproszenia
admin
Site Admin
Posty: 865
Rejestracja: pn mar 29, 2004 2:05 pm
Kontakt:

WYSTARCZY 300 złotych i ...lądujemy na stołołach EUROPY !!!

Post autor: admin » pt cze 11, 2004 2:15 pm

WYSTARCZY 300 złotych i ...lądujemy na stołołach EUROPY z chlebem Prądnickim,obwarzankiem krakowskim,Oscypkiem ,Kukiełką,kiełbasą Lisiecką i ....

krok po kroku jeśli chcesz zarejestrować swój produkt /kołacz,kukiełkę obwarzanka,sękacza itd/pozdrawiam Kazimierz Czekaj członek Rady Krajowej Polskiej Izby Produktów Regionalnych,Lokalnych i Tradycyjnych

<hr>
Rejestracja produktu regionalnego i tradycyjnego w Unii czyli ile to naprawdę kosztuje?

W związku z wejściem do Unii bardzo dużo mówi się i pisze o potrzebie ochrony naszych produktów regionalnych i tradycyjnych. Najwięcej słychać o oscypku,obwarzanku krakowskiem kołocu czy sękaczu i problemach związanych z ich rejestracją oraz potrzebnych do tego celu dużych pieniądzach. Jakie to kwoty? Skąd je wziąć i czy w ogóle warto?

Generalnie nie ma wątpliwości co do potrzeby ochrony naszych produktów. Wizja wyłączności sprzedaży produktu regionalnego lub tradycyjnego na rynku całej wspólnoty jest niezwykle nęcąca. Jak więc chronić ten produkt?

W Unii od 1992 roku, na wniosek producentów lub wytwórców, przyznaje się Chronioną Nazwę Pochodzenia (Protectd Destination of Origin), Chronione Oznaczenie Geograficzne (Protected Geographical Indication) lub Świadectwo o Szczególnym Charakterze (Traditional Speciality Guaranteed), oznakowane ponizszymi logotypami.

Obrazek
Chroniona Nazwa Pochodzenia[/img]

Obrazek
Chronione Oznaczenie Geograficzne

Obrazek
Świadectwo o Szczególnym Charakterze

Posiadanie prawa do któregoś z w/w oznaczeń to nie tylko informacja dla konsumenta o unikalności danego produktu i gwarancja jego wysokiej jakości, ale to bardzo konkretny sposób na promowanie produktu i regionu, z którego produkt pochodzi.

Co więcej posiadanie i umieszczenie na produkcie jednego z trzech logotypów: znaku chronionego oznaczenia geograficznego, chronionej nazwy pochodzenia bądĽ świadectwa o szczególnym charakterze sprawia, że jest on rozpoznawalny we wszystkich krajach Unii Europejskiej przez około 33 mln konsumentów. Znaki te otwierają więc ogromny, potencjalny rynek zbytu.

A więc za ile?
Według dwóch podstawowych unijnych aktów prawnych regulujących kwestie ochrony tj. Rozporządzenia Rady EWG Nr 2081/92 z dnia 14 lipca 1992 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i oznaczeń pochodzenia produktów rolnych i artykułów żywnościowych i Rozporządzenia Rady EWG Nr 2082/92 z dnia 14 lipca 1992 w sprawie świadectw o szczególnym charakterze dla produktów rolnych i artykułów żywnościowych, złożenie wniosku i jego rejestracja są bezpłatne.

Co w takim razie naprawę kosztuje? PrześledĽmy całą procedurę rejestracji.
Punkt wyjścia stanowi zidentyfikowanie produktu, a następnie ustalenie kto ten produkt wytwarza. Już na tym etapie pamiętać należy, że o rejestrację mogą się ubiegać, poza wyjątkowymi przypadkami, jedynie grupy producentów lub przetwórców, niezależnie od formy prawnej grupy. Tu pojawia się pierwszy element kosztów &#8211; koszty organizacji grupy. Wyprzedzająco warto również pomyśleć o jej przyszłych kosztach funkcjonowania. W zależności od przyjętej formy prawnej, koszty rejestracji mogą wahać się od 0 zł (grupa może mieć charakter nieformalny) do 800 zł w przypadku rejestracji spółdzielni czy spółki z o.o., plus dodatkowe wymagane opłaty (np.: opłata notarialna, kapitał założycielski).

Kolejny etap to przygotowanie wniosku wraz ze specyfikacją. Wniosek może być przygotowany przez samego wnioskodawcę. Ewentualna decyzja o korzystaniu z pomocy rzecznika to kolejny element budujący koszt rejestracji. Wysokość honorarium rzecznika zależy od wynegocjowanych warunków. (Ustawodawca nie nakłada obowiązku korzystania z pomocy rzecznika patentowego dla przygotowania i złożenia wniosku.) Samo wypełnienie wniosku wydaje się być proste, ale wymaga posiadania szczegółowych informacji o produkcie i procesie jego wytwarzania. Najwięcej uwagi należy poświęcić specyfikacji produktu, osadzeniu go w realiach historycznych, opisie produktu, podaniu jego cech oraz metody wytwarzania. Tu mogą pojawić się kolejne koszty. Ze względu na różnorodność produktów regionalnych i tradycyjnych nie istnieje jedna powszechnie obowiązująca lista elementów specyfikacji. Wiadomo jednak, że im specyfikacja pełniejsza, tym prawdopodobieństwo zarejestrowania wyższe. Badania biologiczne, chemiczne są kosztami trudnymi do określenia, które zależą od liczby zleconych analiz. W rysie historycznym warto skorzystać z wiedzy historyków, etnografów, a może tylko lokalnych pasjonatów. Jaki koszt? Tu znów wiele zależy od zdolności negocjacyjnych i organizacyjnych grupy występującej z wnioskiem o rejestrację. Samo złożenie wniosku w odpowiedniej jednostce w Polsce jest płatne dla wniosku o Chronioną Nazwę Pochodzenia i Chronione Oznaczenie Geograficzne. Urząd Patentowy RP pobiera opłatę &#8211; w wysokości 300 zł. Za złożenie wniosku o Świadectwo o szczególnym charakterze Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na razie nie pobiera opłat, chociaż sa one przewidywane w najbliższej przyszłości. Opłaty te powinny być na zbliżonym poziomie do opłat pobieranych przez Urząd Patentowy RP.

A więc to już wszystko?
Właściwie tak, ale warto pamiętać o jeszcze jednym dodatkowym przyszłym koszcie jakim jest kontrola procesów wytwarzania, przetwarzania i przygotowywania wyrobów. Już na etapie składania wniosku należy podać instytucję kontrolującą (w Polsce jest to Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych). Zgodnie z regulacjami unijnymi koszty kontroli obciążają grupę. Jakie to koszty? Tu ponownie nie można określić ich w sposób jednoznaczny, gdyż zależą one od specyfiki rejestrowanego produktu. Znów mamy do czynienia z pewnym kontraktem, którego warunki zależą znów od wyników negocjacji.

Zbiorczo wszystkie potencjalne koszty prezentuje tabela 1

<TABLE border=1><TR><TD><TR><TD><B>Fazy procedury rejestracyjnej</B></TD><TD><B>Źródło kosztów</B></TD><TD><B>Wysokość kosztu</B></TD><TD><B>Charakter kosztu</B></TD></TR><TR><TD colspan=4 bgcolor="#669999" align=center>Faza przygotowawcza</TD></TR><TR><TD>identyfikacja produktu i jego wytwórców</TD><TD>koszty organizacji/rejestracji grupy producentów</TD><TD>w zależności od przyjętej formy organizacyjnej najmniejszy zero</TD><TD>nieobligatoryjny</TD></TR><TR><TD>przygotowanie specyfikacji produktu</TD><TD>decyzja o korzystaniu z pomocy rzecznika patentowego</TD><TD>zależności od wynegocjowanego kontraktu najmniejszy zero</TD><TD>nieobligatoryjny</TD></TR><TR><TD> </TD><TD>koszty przygotowania rysu historycznego </TD><TD>w zależności od wykonawcy samodzielne zero zł, wykonawca zewnętrzny w zależności od wynegocjowanego kontraktu </TD><TD> </TD></TR><TR><TD> </TD><TD>koszty przeprowadzenia analiz laboratoryjnych (chemiczne, biologiczne, bakteriologiczne)</TD><TD>w zależności od specyfiki produktu i liczby przeprowadzonych badań oraz wynegocjowanego kontraktu</TD><TD>obligatoryjny chociaż nie wynikający z ustawy</TD></TR><TR><TD colspan=4 bgcolor="#669999" align=center>Faza rejestracji</TD></TR><TR><TD>złożenie wniosku</TD><TD>opłata za złożenie wniosku</TD><TD>Ministerstwo Rolnictwa &#8211; Świadectwo o szczególnym charakterze bez opłat (w najbliższej przyszłości przewidywana opłata na poziomie zbliżonym do opłat w Urzędzie Patentowym)</TD><TD>obligatoryjny (kiedy się już pojawi) </TD></TR><TR><TD> </TD><TD> </TD><TD>Urząd Patentowy RP - Chroniona Nazwa Pochodzenia Chronione Oznaczenie Geograficzne 300 zł</TD><TD>obligatoryjny</TD></TR><TR><TD>Rejestracja </TD><TD>Wpis do stosownego rejestru i publikacja w Dzienniku Urzędowym WE</TD><TD> </TD><TD> </TD></TR><TR><TD colspan=4 bgcolor="#669999" align=center>Faza po rejestracji</TD></TR><TR><TD> </TD><TD>dobrowolna kontrola zgodności zadeklarowanej procedury wytwarzania</TD><TD>w zależności od specyfiki produktu i liczby i częstotliwości przeprowadzanych badań oraz wynegocjowanego kontraktu </TD><TD>obligatoryjny</TD></TR></TABLE>

Trudne jest nawet przybliżone oszacowanie pełnego kosztu rejestracji produktu regionalnego, gdyż zróżnicowanie produktów regionalnych i tradycyjnych jest ogromne, a nasze polskie doświadczenia w rejestracji są bardzo skromne.
Posiadanie marki regionalnej związane jest nie tylko z koniecznością poniesienia kosztów, może także przynosić bardzo konkretne profity dla producentów, przetwórców i całego regionu, w którym produkt jest wytwarzany i przetwarzany. Mimo tego, że rejestracja dokonywana jest na rzecz określonej grupy to patrząc na rejestrację przez szerszy pryzmat warto zjednoczyć wysiłki, aby jak najwięcej naszych, polskich produktów miało prawo do korzystania z ochrony i znaku oznaczenia geograficznego, nazwy pochodzenia bądź świadectwa o szczególnym charakterze.

Chyba warto podjąć ten wysiłek i zarejestrować nasze chleby jak:
-chleb prądnicki
-kukiełki
-obwarzanka krakowskiego
-koguta z Kazimierza
-wekę
-kołacza
itd,itd
Grup tworzyć nie trzeba są Cechy ,Izby Rzemieślnicze


To nasza szansa
Więcej na Seminarium "Produkty Regionalne,Tradycyjne i Lokalne w ustawodastwie U.E. Kraków ul.Miodowa 15 26 czerwca godz.9.00 Teatr Scena EL-JOT /w ramach I Festiwalu Produktów Regionalnych i Lokalnych "Świeto Chleba" 26-27 czerwca KRAKÓW PLAC WOLNICA ZAPRASZAMY!

wiktor

jestem w Krakowie

Post autor: wiktor » pt cze 11, 2004 3:05 pm

Dzięki za informację jestem w Krakowie napewno.pozdrawiam Wiktor :lol: :lol: :lol:

ODPOWIEDZ