Obowiązek szkolenia z zakresu zasad higieny

Rząd, Władze lokalne, Akty prawne
admin
Site Admin
Posty: 865
Rejestracja: pn mar 29, 2004 2:05 pm
Kontakt:

Obowiązek szkolenia z zakresu zasad higieny

Post autor: admin » czw lis 10, 2011 2:50 pm

Obowiązek dotyczący szkolenia z zakresu zasad higieny pracowników wykonujących pracę w produkcji i w obrocie żywnością.

Każda osoba, która ma kontakt z żywnością w produkcji lub na etapie obrotu, obowiązana jest wykazywać się stosownym poziomem wiedzy i świadomości w zakresie wymagań higieniczno-sanitarnych oraz takim postępowaniem, które nie będzie stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności.

Zgodnie z rozdziałem XII załącznika II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 852/2004/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str.1) przedsiębiorca zapewnia nadzór i szkolenia personelu pracującego w produkcji i obrocie żywnością odpowiednio do wykonywanej pracy w zakresie higieny, w tym stosowania zasad HACCP. W myśl powyższego przepisu przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przez osoby wykonujące prace przy produkcji lub w obrocie żywnością wymagań higieniczno-sanitarnych, czyli za takie postępowanie tych osób, na poszczególnych stanowiskach i stosownie do rodzaju wykonywanej pracy, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności.

Ponadto art. 59 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 136, poz. 914, z późn. zm.) stanowi, że spełnienie powyższych wymagań określonych w rozdziale XII załącznika II do rozporządzenia nr 852/2004 jest potwierdzane dokumentacją o przeprowadzonych szkoleniach lub udzielonym instruktażu osobom wykonującym prace przy produkcji lub w obrocie żywnością oraz osobom odpowiedzialnym za wdrożenie i stosowanie zasad systemu HACCP w zakładzie. Podmiot działający na rynku spożywczym jest obowiązany przechowywać w aktach osobowych dokumentację o przeprowadzonych szkoleniach oraz udostępniać je na żądanie organów urzędowej kontroli żywności.

Wymagania w tym zakresie wynikają również z dobrej praktyki higienicznej (GHP), dobrej praktyki produkcyjnej (GMP), a także z zasad systemu HACCP, które zgodnie z przepisami art. 5 rozporządzenia 852/2004/WE mają być wdrożone i stosowane w zakładzie. W związku z tym, każdorazowo w przypadku zmian dotyczących profilu produkcji, metod technologicznych lub innych okoliczności, które mogą wpływać na bezpieczeństwo żywności (np. zmiana krytycznych punktów kontroli), przedsiębiorca powinien zadbać o przeprowadzenie uzupełniającego szkolenia z zakresu przestrzegania wymagań higienicznych. Jeżeli pracodawca prowadzący przedsiębiorstwo bierze bezpośredni udział w pracach w produkcji i w obrocie żywnością, jego również dotyczy obowiązek posiadania wiedzy z zakresu przestrzegania zasad higieny, stosownie do zakresu wykonywanych czynności.

Przepisy nie określają zakresu wiadomości dotyczących zagadnień higieny, które powinny być przedmiotem szkoleń, jak również nie określają podmiotów uprawnionych do przeprowadzania przedmiotowych szkoleń.
Z przepisów nie wynika również obowiązek uczestniczenia w szkoleniach organizowanych przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, z późn. zm.) zezwala stacjom sanitarno-epidemiologicznym na odpłatne wykonywanie czynności nie wynikających z ustawowego nadzoru, w ramach umów cywilno-prawnych i za umownie ustaloną opłatą. Czynności te mogą dotyczyć między innymi przedmiotowych szkoleń, jeśli szkolenie takie zostanie umownie zlecone stacji sanitarno-epidemiologicznej lub pracownikom tej stacji.

Z przepisów nie wynika zakaz łączenia szkolenia z zakresu BHP ze szkoleniami z zakresu zagadnień higieniczno-sanitarnych dotyczących produkcji lub obrotu żywnością. Natomiast przeszkolenie z zakresu BHP nie jest równoznaczne, i nie może być traktowane zamiennie, ze szkoleniem z zagadnień higieniczno-sanitarnych dotyczących produkcji i obrotu żywnością. Zagadnienia te dotyczą zupełnie innych zakresów odpowiedzialności i obowiązków ze strony osób wykonujących prace w zakładzie. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy każdy pracownik przed przystąpieniem do pracy powinien być przeszkolony z podstawowych zagadnień z zakresu bhp w zakresie wynikającym z zajmowanego stanowiska. Natomiast szkolenia z zakresu zagadnień higieniczno-sanitarnych dotyczących produkcji lub obrotu żywnością dotyczą tych pracowników lub osób wykonujących na innej niż stosunek pracy podstawie prace wymagające styczności z żywnością.

Każda osoba, która ma kontakt z żywnością w produkcji lub na etapie obrotu, obowiązana jest wykazywać się stosownym poziomem wiedzy i świadomości w zakresie wymagań higieniczno-sanitarnych oraz takim postępowaniem, które nie będzie stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności.

Zgodnie z rozdziałem XII załącznika II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 852/2004/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str.1) przedsiębiorca zapewnia nadzór i szkolenia personelu pracującego w produkcji i obrocie żywnością odpowiednio do wykonywanej pracy w zakresie higieny, w tym stosowania zasad HACCP. W myśl powyższego przepisu przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przez osoby wykonujące prace przy produkcji lub w obrocie żywnością wymagań higieniczno-sanitarnych, czyli za takie postępowanie tych osób, na poszczególnych stanowiskach i stosownie do rodzaju wykonywanej pracy, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności.
Ponadto art. 59 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 136, poz. 914, z późn. zm.) stanowi, że spełnienie powyższych wymagań określonych w rozdziale XII załącznika II do rozporządzenia nr 852/2004 jest potwierdzane dokumentacją o przeprowadzonych szkoleniach lub udzielonym instruktażu osobom wykonującym prace przy produkcji lub w obrocie żywnością oraz osobom odpowiedzialnym za wdrożenie i stosowanie zasad systemu HACCP w zakładzie. Podmiot działający na rynku spożywczym jest obowiązany przechowywać w aktach osobowych dokumentację o przeprowadzonych szkoleniach oraz udostępniać je na żądanie organów urzędowej kontroli żywności.

Wymagania w tym zakresie wynikają również z dobrej praktyki higienicznej (GHP), dobrej praktyki produkcyjnej (GMP), a także z zasad systemu HACCP, które zgodnie z przepisami art. 5 rozporządzenia 852/2004/WE mają być wdrożone i stosowane w zakładzie. W związku z tym, każdorazowo w przypadku zmian dotyczących profilu produkcji, metod technologicznych lub innych okoliczności, które mogą wpływać na bezpieczeństwo żywności (np. zmiana krytycznych punktów kontroli), przedsiębiorca powinien zadbać o przeprowadzenie uzupełniającego szkolenia z zakresu przestrzegania wymagań higienicznych. Jeżeli pracodawca prowadzący przedsiębiorstwo bierze bezpośredni udział w pracach w produkcji i w obrocie żywnością, jego również dotyczy obowiązek posiadania wiedzy z zakresu przestrzegania zasad higieny, stosownie do zakresu wykonywanych czynności.

Przepisy nie określają zakresu wiadomości dotyczących zagadnień higieny, które powinny być przedmiotem szkoleń, jak również nie określają podmiotów uprawnionych do przeprowadzania przedmiotowych szkoleń.

Z przepisów nie wynika również obowiązek uczestniczenia w szkoleniach organizowanych przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, z późn. zm.) zezwala stacjom sanitarno-epidemiologicznym na odpłatne wykonywanie czynności nie wynikających z ustawowego nadzoru, w ramach umów cywilno-prawnych i za umownie ustaloną opłatą. Czynności te mogą dotyczyć między innymi przedmiotowych szkoleń, jeśli szkolenie takie zostanie umownie zlecone stacji sanitarno-epidemiologicznej lub pracownikom tej stacji.

Z przepisów nie wynika zakaz łączenia szkolenia z zakresu BHP ze szkoleniami z zakresu zagadnień higieniczno-sanitarnych dotyczących produkcji lub obrotu żywnością. Natomiast przeszkolenie z zakresu BHP nie jest równoznaczne, i nie może być traktowane zamiennie, ze szkoleniem z zagadnień higieniczno-sanitarnych dotyczących produkcji i obrotu żywnością. Zagadnienia te dotyczą zupełnie innych zakresów odpowiedzialności i obowiązków ze strony osób wykonujących prace w zakładzie. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy każdy pracownik przed przystąpieniem do pracy powinien być przeszkolony z podstawowych zagadnień z zakresu bhp w zakresie wynikającym z zajmowanego stanowiska. Natomiast szkolenia z zakresu zagadnień higieniczno-sanitarnych dotyczących produkcji lub obrotu żywnością dotyczą tych pracowników lub osób wykonujących na innej niż stosunek pracy podstawie prace wymagające styczności z żywnością.


Źródło: http://www.gis.gov.pl/?dep=296

ODPOWIEDZ