Reforma ZUS, zasady wynagrodzeń, fundusze unijne dla MŚP

Media, prasa, wydarzenia, newsy
admin
Site Admin
Posty: 865
Rejestracja: pn mar 29, 2004 2:05 pm
Kontakt:

Reforma ZUS, zasady wynagrodzeń, fundusze unijne dla MŚP

Post autor: admin » pn lut 08, 2016 12:26 pm

Reforma ZUS, zasady wynagrodzeń, fundusze unijne dla MŚP - pod młotkiem Rady Dialogu Społecznego.

Ostatnie (4 lutego) posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego poświęcono głównie działaniom merytorycznym Rady w 2016 roku. Spotkanie prowadził przewodniczący Piotr Duda - NSZZ „Solidarność”., a uczestniczyli w nim wiceprzewodniczący: Elżbieta Rafalska minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Henryka Bochniarz prezydent Konfederacji Lewiatan, Dorota Gardias przewodnicząca FZZ, Jerzy Bartnik prezes Związku Rzemiosła Polskiego, Jan Guz przewodniczący OPZZ, Andrzej Malinowski prezydent Pracodawców RP, Zbigniew Żurek wiceprezes ZP-BCC, Stanisław Szwed sekretarz Stanu w MRPiPS.

W tym roku pod obrady rady trafi m.in: Reforma systemu ubezpieczeń społecznych; Przegląd zasad wynagradzania w gospodarce narodowej, z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę; Przegląd systemu podatkowego, w tym funkcjonowania organów administracji podatkowej; Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i konkurencyjność polskiej gospodarki; Zamówienia publiczne; System kształcenia zawodowego w Polsce – przegląd i rekomendacje; Wzmocnienie roli partnerów społecznych w zarządzaniu Funduszem Pracy i Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; czy Fundusze unijne dla przedsiębiorców, w tym zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw.

Sekretarze Prezydium przygotują projekt uchwały w sprawie zasad usprawnienia trybu opiniowania przez Radę aktów prawnych przygotowywanych przez Radę Ministrów. Uchwała ta jest podyktowana brakiem udrożnienia przekazywanych projektów aktów prawnych przez sejm i rząd. Obecnie na 63 projekty sejmowe do RDS wpłynęło tylko 25.

Podczas obrad mówiono także o konieczności uaktualnienia listy mediatorów. W resorcie pracy trwają prace nad zmianą ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Projekt ustawy o sporach zbiorowych zostanie trafi do zespołów prawa pracy oraz do spraw rozwoju dialogu społecznego, natomiast przepisami dotyczącymi zmian w zasadach powoływania mediatorów zajmie się zespół ds. rozwoju dialogu społecznego.

Źródło: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=23 ... onsid=9278

ODPOWIEDZ