Piekarstwo w obliczu przemian społecznych

Media, prasa, wydarzenia, newsy
admin
Site Admin
Posty: 865
Rejestracja: pn mar 29, 2004 2:05 pm
Kontakt:

Piekarstwo w obliczu przemian społecznych

Post autor: admin » śr sty 25, 2017 1:37 pm

O czym świadczy ciągły spadek spożycia chleba w gospodarstwach domowych? Z pewnością o deprecjacji tradycyjnego sposobu odżywiania się współczesnych rodzin. Zanika tradycja wspólnych posiłków – zwykle z chlebem – w gronie najbliższych.

Tych zmian nikt nie zaha­muje, trzeba się z nimi pogodzić i dosto­sować do nowych potrzeb klientów. Jakie nowe możliwości otwierają się przed branżą piekarską w Polsce w obliczu zmian?

Od lat ciągle nie znamy odpo­wiedzi na jedno z ważniejszych pytań: jakie jest faktyczne spo­życie chleba w Polsce w ogóle, nie tylko w gospodarstwach domowych. Według danych GUS spożycie chleba tamże spa­dło z 60,7 kg na osobę rocznie w 2007 r. do 45,3 kg w 2015 r. Przeciętny Polak je w domu ok. 132 g pieczywa dziennie, tj. jedną bułeczkę i dwie kromki chleba. A ile poza domem? Sądzę, że tyle samo, a sprzyjają temu zjawisku zachodzące w życiu ludzi zmiany.

Nowy styl życia, nowe typy klientów
Spora grupa ludzi prowadzi „nomadow­ski” styl życia – ich praca związana jest z koniecznością podróżowania. Dla nich każdy chleb jest dobry – także ten z głę­boko mrożonego ciasta lub serwowany na stacjach benzynowych, autobuso­wych, kolejowych i na lotniskach. Do tej grupy zaliczam także turystów. Syste­matycznie wzrasta liczba konsumentów tzw. „bipolarnych” – spragnionych tra­dycyjnego sposobu odżywiania się, ale jednocześnie łatwo dających się skusić innowacyjnym daniom z pieczywem lub atrakcyjnej kanapce poza domem. Poja­wili się także antytradycjonaliści, okre­ślani także jako „hedoniści”. To osoby stawiające przyjemność za główny cel życia. Potrzeby żywieniowe zaspakajają m.in. w piekarskich restauracjach, gdzie znajdują tzw. pain plaisir – w dowolnym tłumaczeniu „rozkoszny chleb”. W tej nietypowej klasyfika­cji konsumentów znajdują się również „fazowo przesunięci” (z franc. déphasé), czyli osoby zabiegane, spóźniające się na posiłki rodzinne i nieprzywiązujące wielkiej wagi do jako­ści spożywanej żywności, na wszelki wypadek przynoszące ze sobą kanapki kupione „na ulicy”. Są także tzw. „błędni konsumenci” – lubią zamawiać pizzę, jadać pączki lub jago­dzianki, naleśniki, a nawet przemysłowe croissanty i tym po­dobne produkty w dowolnym czasie, tj. wtedy, gdy poczują silny głód np. przed telewizorem lub przy komputerze. Po­dział na te grupy konsumentów ukazał się po raz pierwszy w Biuletynie Amicale CALVEL – „Fideles au bon pain” w nr 31 z czerwca 2011 r., w artykule „Premiere étude socio-anth­ropologique sur les Français et le pain” propagowanym przez Stowarzyszenie Observatoire du Pain.

Moim zdaniem w proponowanej klasyfikacji pominięto znacz­ną grupę konsumentów, których określam mianem „rozważ­ni” lub „oświeceni”. To ci, którzy w ankietach wymieniają troskę o własne zdrowie jako główny czynnik determinujący zakup żywności, w tym pieczywa. Do tej grupy zaliczam tak­że konsumentów, którzy poszukują chlebów dietetycznych, o szczególnym przeznaczeniu żywieniowym, które wspomagają leczenie chorób cywilizacyjnych (otyłość, cukrzyca, celiakia i inne). Warto kupić poradnik, który właśnie się ukazał pt. „Chleb współczesny – chleb dla każdego” autorstwa diete­tyk Marzeny Zacharskiej. Znajdziemy w nim przepisy, m.in. do wykorzystania w piekarskich restauracjach czy firmach oferujących gotowe mieszanki do wypieku chleba lub proz­drowotnych wyrobów cukierniczych.

Nowe pomysły, nowe technologie
Na Węgrzech, w Budapeszcie, miałem okazję zwiedzić sklepo­-piekarnię oferującą wyroby piekarskie, ciastkarskie i cukier­nicze przeznaczone wyłącznie do celów specjalnych – prozdro­wotnych. Sklepo-piekarnia posiada zezwolenie węgierskiego Ministerstwa Zdrowia na dodawanie preparatów selenowych do swoich wyrobów. Można tu nabyć m.in. batony cukierni­cze zawierające 1 mg selenu w łatwo przyswajalnej formie.
W Polsce najistotniejszą cechą przy podejmowaniu decyzji o wyborze żywności jest świeżość, przy czym wciąż spora gru­pa konsumentów najwyżej ceni pieczywo ciepłe. Nic dziwnego, że znalazł się producent maszyn piekarskich, który oferuje aparaty do przedłużania ciepłego stanu chleba.

Dla 1/3 konsumentów najważniejszy determinant wyboru chle­ba stanowi cena. Zaspokajanie potrzeb żywnościowych jest w Polsce wciąż pod presją ogólnych ograniczeń ekonomicznych, z którymi borykają się gospodarstwa domowe. Są też klienci gotowi więcej zapłacić za dobrą jakość (nadzwyczajną smako­witość), ale wciąż niewielu jest takich, którzy zapłacą więcej za chleb z dodatkami korzystnie wpływającymi na zdrowie.

Pełna wersja artykułu na stronie http://mistrzbranzy.pl/artykuly/pokaz/P ... -3683.html

tetrus
Posty: 3
Rejestracja: sob lut 25, 2017 4:11 pm
Lokalizacja: Wrocław
Kontakt:

Post autor: tetrus » sob lut 25, 2017 4:23 pm

Ludzie są ciekawi nowych smaków, a łatwy dostęp do niepolskich i egzotycznych kuchni sprawia, że spożycie chleba musi spadać. Ciekawe, tylko na jakim poziomie ten spadek się zatrzyma.

ODPOWIEDZ