Najciekawsze trendy w piekarnictwie na 2017r.

Media, prasa, wydarzenia, newsy
admin
Site Admin
Posty: 865
Rejestracja: pn mar 29, 2004 2:05 pm
Kontakt:

Najciekawsze trendy w piekarnictwie na 2017r.

Post autor: admin » wt kwie 25, 2017 8:32 am

Branża piekarnicza, jak każda inna, jest podatna na fluktuacje związane z modami. Spośród wielu wybra­liśmy te najważniejsze, które, choć nazywane trendami, pretendują raczej do miana ponadczasowych klasyków.

Kurs na zdrowie – pieczywo bezglutenowe
Jeszcze do niedawna pieczywo bezglu­tenowe zarezerwowane było dla nielicz­nych. Dietę wykluczającą gluten stoso­wały głównie osoby uczulone i chorujące na celiakię. Alergia czy nietolerancja po­karmowa to coraz bardziej powszechny problem. Badania dowodzą, że w Polsce cierpi na nią przynajmniej 1% populacji (dane z portalu: celiaklia.pl). Jednak dieta bezglutenowa to coraz częściej świadomy wybór, a nie efekt restrykcji dietetycz­nych wynikających z zaleceń lekarza. Wi­dać, że piekarnie, restauracje i kawiarnie reagują na ten trend – pieczywo bezglu­tenowe częściej występuje w ich asorty­mencie. W nadchodzącym roku będzie­my obserwować wzmożoną popularyzację pieczywa bezglutenowego, a więc tego na bazie mąki ryżowej, kukurydzianej, ziemniaczanej czy sojowej. Ci, którzy nie wyrzekną się pszenicy, będą zaś poszuki­wać pieczywa o obniżonej zawartości soli.

Piekarnie w restauracjach
Odpiekanie pieczywa z ciasta głęboko mrożonego odchodzi powoli do lamusa. Konsumenci są coraz bardziej wyeduko­wani i poszukują produktów dobrej ja­kości. Obecnie w restauracyjnych kuch­niach rządzą świeże i lokalne produkty, podobne tendencje będzie można zaob­serwować w przypadku pieczywa. Dla­tego coraz więcej restauracji decyduje się na samodzielny wypiek. Stołeczna restauracja Senses (w marcu 2016 roku jako druga została odznaczona gwiazdką Michelina – przyp. red.) stawia na wła­sne wypieki, które różnią się w zależno­ści od pór roku. Własny wypiek pieczy­wa to nie tylko ukłon w stronę gości, ale element budowania wizerunku profe­sjonalnej restauracji, która dba o jakość każdego detalu. Jeżeli chodzi o sposób jego podawania w restauracji, nadal będą królować prostota i elegancja. Pieczywo będzie podawane na naturalnych mate­riałach, np. deskach z polskiego drewna. Oczy gastronomicznego świata zwrócą się w stronę restauracji regionalnych, np. Water&Wine w Nałęczowie, gdzie poda­je się pieczywo w skórzanych sakwach produkowanych w niedaleko położonym Kurowie.

Piekarnie 2.0
Powszechnie uważa się, że przyzwyczaje­nia konsumentów dotyczące ulubionego pieczywa zmieniają się stosunkowo po­woli. Warto jednak pamiętać, że oprócz konserwatywnych w swych wyborach klientów, intensywnie rozwija się grupa poszukujących nowych smaków. W kolej­nym roku świadomi poszukiwacze smaku częściej będą zajadać się wypiekami z rze­mieślniczych piekarni butikowych aniżeli z wielkich sieci handlowych. Będziemy ob­serwować poszerzanie asortymentu pie­karni, które zaczną rozwijać ofertę napo­jów spożywanych na miejscu i na wynos.

Domowe piekarnie
Modę na domowe wypiekanie chleba na dobre przypieczętował rozwój blogów kulinarnych. Za jedną z najważniejszych popularyzatorek uważa się Elizę Móraw­ską, autorkę bloga White Plate. Inną waż­ną postacią w chlebowej blogosferze jest Monika Walecka (Gotuje, bo lubi), która z blogowego pieczenia uczyniła pomysł na życie. Wypiekanie własnych bochen­ków stało się tak popularne, że powstała nawet Zakwasowa mapa Polski (www.za­kwasowamapapolski.blogspot.com). Spo­sób jej działania jest prosty: osoby, które hodują kwas i chciałyby się nim podzie­lić, nanoszą swoje namiary na mapę, zaś ci, którzy chcieliby go dostać, mogą się z nimi skontaktować i o niego poprosić.

Customer Experience – doskonała obsługa także w piekarni
Przepis na idealny chleb to dziś za mało, by wyróżnić się na rynku. Konkurencja jest ogromna, więc tym, co pomoże na­szemu biznesowi, jest projektowanie doświadczenia klienta. Podstawa to re­sponsywna, estetyczna i intuicyjna strona internetowa, z dobrze widocznym adre­sem i aktualną ofertą oraz strategia ko­munikacji z klientami za pomocą kanałów social media. W kolejnym roku już nie tylko logo, jakość opakowań i wnętrze naszej piekarni będą mówić o naszym biznesie, ale także personel, który zna produkt i potrafi z pasją o nim opowia­dać. Osią opowieści będzie pochodzenie pieczywa i sposób jego przygotowywania.

Cały artykuł przeczytasz na stronie http://mistrzbranzy.pl/artykuly/pokaz/N ... -3864.html

ODPOWIEDZ