Piekarz i cukiernik na saksach

konsumenci, oczekiwania, sugestie, uwagi, opinie, ankiety
admin
Site Admin
Posty: 865
Rejestracja: pn mar 29, 2004 2:05 pm
Kontakt:

Piekarz i cukiernik na saksach

Post autor: admin » pn paź 30, 2017 11:30 am

Według raportu „Migracje zarobkowe Polaków” nawet 12% z nas myśli o emigracji zarobkowej. Sporą grupę stanowią rzemieślnicy z branży piekarsko-cukierniczej, którzy podejmują pracę za granicą nie tylko z powodu lepszego niż w kraju wynagrodzenia.

O tym, co wyjazd wniósł w ich zawodowe życie, rozmawiamy z Wiesławem Kucią, Michałem Doroszkiewiczem, Wojciechem Rzepeckim, Krzysztofem Gabelskim i Konradem Górką.

Raport Głównego Urzędu Sta­tystycznego „Rozmiar i kierun­ki emigracji z Polski” podaje, że od wejścia Polski do Unii Europej­skiej oraz do strefy Schengen najwięcej Polaków wyjechało do pracy za granicę w 2015 r. Czasowo poza krajem przeby­wało wtedy 2,4 mln naszych rodaków, z tego aż 87 proc. (2,1 mln) nie opu­ściło Europy. Najwięcej Polaków rozpo­częło pracę w Wielkiej Brytanii (36%), w Niemczech (33%), we Włoszech, Irlan­dii i Holandii (po 5%). Na lata te przypa­dło również emigracyjne życie naszych rozmówców, którzy „za pracą” udali się do Włoch, Anglii oraz Austrii. Po 2015 r., m.in. z powodu poprawiającej się sytu­acji pracowników na rynku pracy w kra­ju oraz zwiększającego się zagrożenia terrorystycznego za granicą, odsetek wyjeżdżających zmalał, ale wciąż nie zmieniają się najbardziej popularne kie­runki emigracji zarobkowej. Analiza Work Service z listopada 2016 r. potwierdza, że jako kraje do pracy nadal najchętniej wybierane są Niemcy (17%) oraz Wielka Brytania (14%).

Cały artykuł przeczytasz na stronie http://mistrzbranzy.pl/artykuly/pokaz/P ... -4073.html

ODPOWIEDZ