Wyniki kontroli w hipermarketach

Jak z nimi walczyć ? Jak zmniejszyć ich udziały w rynku? Co powodują?
admin
Site Admin
Posty: 865
Rejestracja: pn mar 29, 2004 2:05 pm
Kontakt:

Wyniki kontroli w hipermarketach

Post autor: admin » pn wrz 06, 2004 1:18 pm

Wojewódzkie inspektoraty JHARS w: Gdyni, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Opolu, Rzeszowie, Warszawie i Wrocławiu przeprowadziły kontrolę jakości handlowej mięsa czerwonego, drobiowego oraz przetworów mięsnych, a także jakości pieczywa i wyrobów cukierniczych produkowanych w działach przetwórczych hipermarketów.
W okresie od 4 do 28 maja 2004 r. kontrolą objęto 33 wielkopowierzchniowe obiekty.

Jakość pieczywa i wyrobów cukierniczych

Do najistotniejszych nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli zaliczyć należy:

• kontrola zgodności masy netto z deklaracją producenta wykazała obniżoną masę pieczywa w stosunku do deklarowanej w 44,4% skontrolowanych obiektach handlowych

Pieczywo o zaniżonej masie zostało wycofane z obrotu lub wydano decyzję o obniżeniu ceny pieczywa o 50%. Wyroby posiadające niewłaściwą jakość oraz zwroty kierowano do zniszczenia.

• nieprawidłowości dotyczące warunków magazynowania surowców do produkcji pieczywa i wyrobów cukierniczych w 59,2% skontrolowanych. Dotyczyły one:
- braku wydzielonego magazynu surowców; surowce były składowane w hali produkcyjnej, obok sprzętu produkcyjnego, sprzętu AGD i RTV, artykułów chemicznych oraz resztek opakowań i przeterminowanych produktów
- braku, niekompletnego bądź niesprawnego sprzętu kontrolno-pomiarowego
w pomieszczeniach magazynowych, co uniemożliwiało monitorowanie temperatury i wilgotności względnej
- obecności obcych zapachów pochodzących z innych artykułów spożywczych
- obecności żywych szkodników zbożowo-mącznych
- brudnych podłóg i ścian magazynów, na podłogach liczne ślady zaschniętych substancji, zaleganie resztek pieczywa, liczne zabrudzenia i usypy z uszkodzonych opakowań

• nieprawidłowości w zakresie składowania surowców. Polegały one na:
- składowaniu obok towarów pełnowartościowych przeznaczonych do przetwarzania, surowców niespełniających tych wymagań
- składowaniu surowców i dodatków na paletach w sposób nieuporządkowany i ograniczający dostęp do poszczególnych surowców; palety ustawione były
w sposób przypadkowy, różne asortymenty surowców, półproduktów
i dodatków składowano na tych samych stosach
- przechowywaniu surowców i dodatków w otwartych opakowaniach, w warunkach nie zapewniających utrzymania właściwej jakości surowców

• w trakcie kontroli stwierdzono w 33,3% skontrolowanych obiektach handlowych przeterminowany asortyment surowców piekarskich. Okres przeterminowania towarów wahał się od 14 do 90 dni.
W wyniku decyzji administracyjnych wydanych przez WIJHARS przeterminowane surowce zostały zniszczone na koszt hipermarketów.

• w okresie objętym kontrolą odnotowano również przypadki pogorszenia jakości surowców w wyniku niewłaściwego ich przechowywania.

• w toku prowadzonych kontroli stwierdzono, że w magazynach 55,5% skontrolowanych jednostek znajdowały się asortymenty posiadające wadliwe oznakowanie lub w ogóle nie posiadały oznakowania:
- brak oznakowania w języku polskim
- brak zamieszczenia pełnego składu produktu
- niewłaściwe określenie zawartości środka spożywczego w opakowaniu (masy netto)
- rak pełnych danych identyfikujących producenta środka spożywczego
- brak określenia terminu przydatności do spożycia

• kontrola znakowania pieczywa wykazała następujące nieprawidłowości w 44,4% skontrolowanych obiektach handlowych:
- brak składu produktu
- brak umieszczenia w składzie wszystkich składników użytych do produkcji
- nieprecyzyjne oznaczanie składników
- wymienienie składników bez ich segregacji według masy, w porządku malejącym
- brak określenia w składzie rodzaju i typu mąki użytej w produkcji pieczywa
- nieoznaczenie produktu kodem partii produkcyjnej
- brak deklaracji odnośnie masy netto gotowego wyrobu
- podanie nieprawidłowej masy wyrobu
- podanie nazwy i rodzaju pieczywa, w sposób, który nie informował precyzyjnie konsumenta o rodzaju środka spożywczego i nie umożliwiał odróżnienie go od podobnych środków spożywczych
- brak określenia daty minimalnej trwałości
- niewłaściwe określenie terminu przydatności do spożycia
- nie umieszczenie pełnych danych pozwalających na identyfikację producenta
- podanie na etykietach niezrozumiałych wyrazów i skrótów
- brak określenia warunków przechowywania produktu
- stosowanie zapisów „data pakowania” bez podania tej daty

• uwagi odnośnie odbioru jakościowego surowców wniesiono w 11,1% skontrolowanych
- odbioru jakościowego surowca dokonywano na podstawie faktur, w sporadycznych przypadkach surowce posiadały atesty jakościowe
- odbioru jakościowego zakupywanych surowców dokonywano tylko w oparciu o deklaracje zamieszczone na etykietach informacyjnych; nie prowadzono oceny organoleptycznej przyjmowanych na stan magazynowy towarów, jak również badań potwierdzających jakość deklarowaną przez producenta
- występowały duże rozbieżności pomiędzy danymi zawartymi w atestach, a informacjami uwidocznionymi na etykietach, zamieszczonych na opakowaniach jednostkowych; jedynym wyróżnikiem pozwalającym na zidentyfikowanie atestu była nazwa surowca
- kontrolowane podmioty nie przeprowadzały badań laboratoryjnych przyjętego surowca ani nie zlecały wykonywania tych badań innym jednostkom

• procesy technologiczne produkcji pieczywa i wyrobów cukierniczych prowadzone były w oparciu o receptury własne oraz receptury i zalecenia technologiczne producentów półproduktów oraz wymagania Polskich Norm. W kilku skontrolowanych obiektach stwierdzono brak opracowanych instrukcji technologicznych (W jednym z nich korzystano z przepisów wycinanych z czasopism lub spisanych w podręcznym zeszycie. Niektóre opracowane receptury nie zawierały wyszczególnionych wszystkich surowców używanych do produkcji danego asortymentu gotowego wyrobu)

Jednocześnie zaznaczyć należy, iż:

• najczęściej stosowane w produkcji wyrobów piekarniczych i cukierniczych substancje dodatkowe to: emulgatory, stabilizatory, zagęstniki, środki spulchniające, przeciwutleniacze, regulatory kwasowości, substancje wzmacniające smak i zapach, barwniki. Wszystkie ww. substancje zostały wymienione w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 23 kwietnia 2004 r.w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych i substancji pomagających w przetwarzaniu. Na podstawie okazanych receptur stwierdzono, że substancje dodatkowe stosowano w dawkach zalecanych przez producenta z wyjątkiem jednego podmiotu, w którym dodatek chlorofilu i karotenu służących do barwienia śmietany używanej do produkcji wyrobów cukierniczych zależał głównie od uznania pracownika

• stan techniczny pomieszczeń magazynowych w obiektach handlowych nie budził większych zastrzeżeń. Pomieszczenia były czyste, suche, przewiewne, wolne od obcych zapachów, szkodników, gryzoni i ptaków. Poszczególne sieci handlowe, którym podlegały hipermarkety posiadały zawarte z podmiotami zewnętrznymi umowy o świadczeniu usług w zakresie monitoringu szkodników i gryzoni, a nawet ptactwa. Do celu monitoringu pomieszczenia oraz otoczenia poszczególnych hipermarketów zaopatrzono w stacje bajtowe oraz pułapki lepowe – trapity. Pomieszczenia były zabezpieczone przed dostępem światła słonecznego i wyposażone w aparaturę kontrolno-pomiarową.

Szczegółowe informacje:
p. Anna Wolska
Wydział Kontroli Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i Środków Produkcji
Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
tel. 629-59-47, 628-73-93
e-mail: kzg@ijhar-s.gov.pl

INNE WYNIKI KONTROLI

źródło: Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

ODPOWIEDZ