KRAJOWA RADA PIEKARSTWA I CUKIERNICTWA

Media, prasa, wydarzenia, newsy
admin
Site Admin
Posty: 865
Rejestracja: pn mar 29, 2004 2:05 pm
Kontakt:

KRAJOWA RADA PIEKARSTWA I CUKIERNICTWA

Post autor: admin » pn lip 02, 2007 3:13 pm

Elżbieta Wilczyńska
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Gospodarki
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa


Szanowna Pani
Krajowa Rada Piekarstwa i Cukiernictwa przysyła zakres problemów przemysłu piekarsko-cukierniczego, omawianych podczas spotkania w dniu 13 czerwca 2007 r. z udziałem przedstawicieli KRPiC.

1. Temat dotyczący możliwości pozyskiwania funduszy na rozwój piekarstwa

Produkcja pieczywa w Polsce w większości oparta jest na tradycyjnej technologii zakwaszania mąki żytniej. Około 65 % pieczywa to pieczywo mieszane i żytnie, które produkuje się na zakwasach piekarskich. Dotyczy to szczególnie piekarni mikro (zatrudniających do 9 osób) oraz małych (zatrudniających od 10 do 49 osób), których jest zdecydowana większość.
Według Regonu GUS w końcu III kwartału 2005 r. firm prowadzących produkcje pieczywa świeżego oraz wyrobów ciastkarskich zakwalifikowanych do klasy PKD 15,81 było 10 655 w tym:
- 6 802 mikro firmy zatrudniające do 9 osób,
- 3 572 firmy małe zatrudniające 10 – 49 osób
- 267 firmy średnie zatrudniające 50 – 249 osób
- oraz 14 przedsiębiorstw dużych zatrudniających ponad 249 osób stałej załogi.
Produkcja pieczywa metodami tradycyjnymi znajduje coraz większe uznanie u konsumentów krajowych i zagranicznych oraz posiada najlepszą opinię z punktu widzenia żywienia człowieka w przeciwieństwie do produkcji pieczywa wytwarzanego z mrożonych ciast (uznawanych jako innowacyjne).
Tradycyjna produkcja pieczywa polskiego jest zasadniczym atutem polskiego piekarstwa. Jednakże zakłady prowadzące taką produkcję napotykają na trudności w pozyskiwaniu funduszy unijnych. Zakłady te w uzasadnieniu wniosku nie są w stanie wykazać innowacyjnego charakteru planowanych przedsięwzięć, na które chciałyby pozyskać wsparcie funduszy unijnych.
Propozycją Krajowej Rady Piekarstwa i Cukiernictwa jest zmiana interpretacji innowacyjności w stosunku do zakładów produkujących w sposób tradycyjny. Uważamy, że obecna interpretacja innowacyjności dotyczy najnowszych osiągnięć techniczno-technologicznych a nie uwzględnia innowacyjności w mniejszym zakresie dotyczącej produkcji metodami tradycyjnymi.
Literatura przedmiotu o działaniach innowacyjnych uwzględnia innowacyjność dotyczącą nawet poszczególnych zakładów w mniejszym zakresie. Złagodzenie wymogów w tym zakresie przyczyniłoby się utrzymaniu i dalszego rozwoju produkcji dobrego pieczywa metodami tradycyjnymi, a pozyskanie możliwości finansowania umożliwiłoby modernizacje zakładu, podniesienie poziomu technicznego, technologicznego i sanitarnego przy zachowaniu stosowanej technologii.
Uważamy, że problem ten należałoby rozszerzyć na inne przemysły branży spożywczej spełniające opisane powyżej wymogi.


2. Temat dotyczący wykazu prac wykonywanych w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

W związku z pracami ekspertów dotyczącymi opracowania nowej listy stanowisk pracy wnosimy aby przy opiniowaniu przez Ministerstwo Gospodarki uwzględnić w dziale przemysłu rolno-spożywczego prace przy produkcji i wypieku pieczywa.
Dotychczasowy wykaz prac uciążliwych i szkodliwych pochodzi z 4.11.1988r. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Rolnictwa Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej dział X poz. 11-14 uwzględniał prace w przemyśle cukierniczym pomijając przemysł piekarski.
Uważamy, że zakres uciążliwości tych prac w przemyśle piekarskim jest o wiele wyższy: praca w porze nocnej, nadmierna temperatura i wilgotność powietrza, duże zapylenie oraz prace we wszystkie dni tygodnia
W przypadku rozpatrywania tego tematu jesteśmy gotowi przedstawić dalsze szczegółowe uzasadnienia.


3. Temat dotyczący promocji pieczywa

Producenci pieczywa uważają za konieczność rozpocząć promocję pieczywa nie ze względów marketingowych, ale ze względów przede wszystkim zdrowotnych. Spożycie pieczywa w Polsce na poziomie ok. 70 kg / mieszkańca rocznie, a w niektórych przypadkach nawet 40 kg jest jednym z czynników, który zwiększa ryzyko chorób cywilizacyjnych. Takie spożycie wywołuje niepokój świata medycyny i naukowców oraz rządów w wielu krajach /przykładem może być Francja i Niemcy, gdzie działają organizacje nie piekarzy, które promują spożywanie chleba/.
Uważamy, że w najbliższym czasie po uzgodnieniach z zainteresowanymi instytucjami przedstawimy kierunki informowania społeczeństwa o konieczności spożycia pieczywa w codziennej diecie na niezbędnym poziomie. Koncepcja nasza zdąża do zorganizowania Kongresu z naukowcami w celu zainicjowania tematu promocji spożycia pieczywa. Kongres pod nazwą np. Polskie Pieczywo zainicjowałby programy działania na najbliższy okres. Mając już sformułowaną koncepcję w tym temacie Krajowa Rada Piekarstwa i Cukiernictwa zwróci się do Ministerstwa Gospodarki o wsparcie tej inicjatywy przy uwzględnieniu również Resortów Zdrowia i Rolnictwa. Liczymy tutaj na wiodącą rolę Ministerstwa Gospodarki.


4. Temat dotyczący przynależności resortowej

Przedstawiciele Krajowej Rady Piekarstwa i Cukiernictwa po wielu dyskusjach w gronie własnych producentów, ale również innych przemysłów spożywczych przedstawiają wniosek o rozpatrzenia przynależności do Ministerstwa Gospodarki.
Propozycję uzasadniamy tym, że historycznie przemysł spożywczy nie przynależał do Resortu Rolnictwa oraz, że obecnie rozwój, nowoczesność i zakres produkcji jest niewystarczająco dostrzegany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nawet w nazwie ministerstwa nie znajduje się nazwa branży spożywczej, co kiedyś było uwzględnione. Ponadto niektóre przemysły, np. piekarski jest w tzw. drugim etapie przetwórstwa co ma mniejszy już związek z rolnictwem /produkcja zboża – przetwórstwo zboża – produkcja pieczywa/


Dziękujemy Pani Minister za możliwość spotkania i przedstawienia problemów producentów pieczywa oraz liczymy, że wybrane z dyskusji tematy będą mogły być przedmiotem dalszych efektywnych rozmów i decyzji.

Uczestnicy spotkania z ramienia Prezydium KRPiC
1. Ireneusz Zakrzewski - Przewodniczący KRPiC
2. Tadeusz Wożniak - w zastępstwie J. Kazimierczuka Vice przewodniczącego KRPiC
3. Maciej Mielczarski – Sekretarz KRPiC
4. Henryk Piesiewicz - Sekretarz biura KRPiC


Przewodniczący
Krajowej Rady Piekarstwa i Cukiernictwa

Ireneusz Zakrzewski

<hr>


Członkowie KRPiC:
KrajoweForumPiekarstwa iCukiernictwaprzy SITSpoż.

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni "Samopomoc Chłopska"

KrajowyZwiązek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców "Społem"

Stowarzyszenie Cukierników,Karmelarzy I Lodziarzy

Stowarzyszenie Rzemieślników Piekarstwa Rzeczpospolitej Polskiej

Stowarzyszenie Piekarzy Polskich

Związek Rzemiosła Polskiego

<hr>

Biuro KRPiC:

Zarząd Główny SITSpoż.
ul. Czackiego 3/5
00-043 Warszawate.
(022) 826-63-44 fax
(022) 827-38-47

e-mai: biuro@sitspoz.pl
www.sitspoz.pl

NIP 526-030-01-21
Regon 000671591

ODPOWIEDZ