Ustawa o podatku zdrowotnym 10.11.04

Rząd, Władze lokalne, Akty prawne
admin
Site Admin
Posty: 865
Rejestracja: pn mar 29, 2004 2:05 pm
Kontakt:

Ustawa o podatku zdrowotnym 10.11.04

Post autor: admin » pt gru 10, 2004 5:53 pm

<p align=right>Kraków 10.12.2004.</p>

<center>List Otwarty</center>

Dotyczy: Ustawy z dnia 27.08.2004. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.z 2004 r. Nr 210, poz. 2135)

W Art. 82 ustawy jw. zapisano między innymi, iż:

(pkt.1) W przypadku gdy ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 66 ust. 1, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego, z tych tytułów odrębnie.

(pkt.2) W przypadku gdy w ramach jednego z tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wymienionych w art. 66 ust. 1 pkt.1 lit. a, d-i, ubezpieczony uzyskuje więcej niż jeden przychód, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana od każdego z uzyskanych przychodów odrębnie.

(pkt.4) Jeżeli ubezpieczony prowadzący działalność pozarolniczą uzyskuje przychody z więcej niż jednej spółki w ramach tego samego rodzaju działalności, o której mowa w ust.5 pkt. 1-5, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest odrębnie od każdej prowadzonej spółki, oraz pozostałe punkty Art.82 od 3-11.

-oraz pozostałe paragrafy Art.82 ustawy j.w.

Czy płacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne przez tą samą osobę fizyczną wielokrotnie nie stanowi naruszenia zasad Konstytucji RP?

Powstaje sytuacja, w której wielu obywateli w Polsce będzie musiało opłacać wielokrotnie podatek od tej samej czynności w zamian otrzymując tylko jedno świadczenie opieki zdrowotnej.

Ustawa z § 82 weszła w życie z dniem 1 października 2004 roku. Obowiązek po raz pierwszy zapłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne wg ustawy jw., nastąpi najpóźniej do 15.11.2004 roku.

W Art. 82 ustawy wprowadza się nierówne traktowanie obywateli w przypadku płacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne ze środków publicznych, w stosunku do obywateli płacących składki ze środków prywatnych.

Wprowadzenie tej ustawy z zapisami dotyczącymi płacenia przez obywateli w Polsce, wielokrotnie składki na ubezpieczenie zdrowotne, nakłada kolejne obciążenia podatkowo-fiskalne, jest niesprawiedliwe społecznie, może także powodować ograniczenie rozwoju przedsiębiorczości, a tym samym ograniczenie zatrudnienia pracowników, itd.


Za Ogólnopolskie Porozumienie Piekarzy
Kazimierz Czekaj

ODPOWIEDZ